1.
Brudin Borg C, Forsgren P, Fjelkestam K, van Ooijen E, Ohlsson A, Ekedahl N, Skafte Jensen M, Annell C, Theander B, Olsson J, Schönström R. Recensioner, Vol. 51 No. 1-2 (2021). TfL [Internet]. 10 december 2021 [citerad 19 maj 2022];51(1-2):182-214. Tillgänglig vid: https://publicera.kb.se/tfl/article/view/1819