1.
Löfgren I. Att teoretisera om mening genom exempel: Vardagsspråkkritik, sam-vett och verklighetens svårighet. TfL [Internet]. 18 november 2022 [citerad 09 februari 2023];52(1). Tillgänglig vid: https://publicera.kb.se/tfl/article/view/2215