1.
Jansson O. Forbidden Literature. Case studies on censorship: Erik Erlanson, Jon Helgason, Peter Henning & Linnéa Lindsköld (red.). TfL [Internet]. 18 november 2022 [citerad 09 februari 2023];52(1). Tillgänglig vid: https://publicera.kb.se/tfl/article/view/8566