Tidskrift för litteraturvetenskap: Meddelanden https://publicera.kb.se/tfl <p><em>Tidskrift för litteraturvetenskap </em>utkommer sedan 1971 med fyra nummer per år och inriktar sig på ett brett spektrum av litteraturvetenskapliga och tvärvetenskapliga frågeställningar. Utöver att publicera vetenskapliga artiklar och essäer erbjuder <em>TfL</em> ett rum för ämnesdebatt och bevakar litteraturvetenskaplig bokutgivning i främst Sverige och Norden. <em>TfL</em> cirkulerar mellan landets litteraturvetenskapliga institutioner i tvåårsintervall. 2021–2022 har redaktionen funnits vid Lunds universitet, och 2023–2024 tar Stockholms universitet över redaktörskapet.</p> sv-SE Tue, 11 Apr 2023 11:37:45 +0200 OJS 3.3.0.13 http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss 60 Call for papers: Vol 53 Nr 2 (2023): Materialitet och litteratur https://publicera.kb.se/tfl/announcement/view/145 <p>Vad har järnvägar, vatten, elektricitet, mikroskop, städer, film, kläder, pennor och berg med litteraturen att göra?</p> <p>I det här numret av <em>TfL</em> vill vi samla en bred uppsättning perspektiv på relationen mellan litteraturen och det materiella – från den litterära textens skildring av materialiteter till dess egna materiella villkor.</p> <p>Frågor om materialitet aktualiseras bland annat av litteraturforskning med inriktning mot ting och artefakter, infrastruktur, rumslighet och geografi, natur och material, teknologier, medier och materiella praktiker. Perspektiv och teoribildning kan vidare komma från forskningsområden såsom bokhistoria, medieteori och mediehistoria, historisk materialism, nymaterialism, ekokritik och studier i materiell kultur.</p> <p>Till numret välkomnar vi nyskrivna artiklar med en rad olika infallsvinklar på litteratur och materialitet, exempelvis utifrån frågor som:</p> <ul> <li class="show">Hur skildrar litteraturen materialiteter, materiell kultur, infrastruktur, natur och material?</li> <li class="show">Hur lämnar den materiella kulturen och mediehistoriska situationen spår i litteraturens form och innehåll?</li> <li class="show">Hur kan litteraturen närma sig frågor om materialitet och säga något om relationen mellan materia och mening?</li> <li class="show">Hur påverkas litteraturen av de materiella praktiker den är inbäddad i såsom skrivande, läsande, tryck, distribution, cirkulation, digitalisering och arkivering?</li> </ul> <p>Manus kan sändas in på svenska, norska, danska och engelska.</p> <p>Omfång: max 40.000 tecken, inkl. blanksteg.</p> <p>Inlämning görs via hemsidans inlämningsfunktion, där man även finner detaljerade författarinstruktioner: <a href="https://publicera.kb.se/tfl/about/submissions">https://publicera.kb.se/tfl/about/submissions</a></p> <p><strong>Deadline: 18 september 2023.</strong></p> <p>Temaansvariga är Ellen Frödin och Sara Pärsson. Vid frågor om numret hör av er till ellen.frodin@littvet.su.se.</p> https://publicera.kb.se/tfl/announcement/view/145 Tue, 11 Apr 2023 11:37:45 +0200 Call for papers: Vol 53 Nr 1 (2023): Barnlitteratur och medier https://publicera.kb.se/tfl/announcement/view/133 <p>Barnlitteratur och barnkultur har i alla tider skapats och formats i en dynamisk relation till samtida publikationsformer, teknologier och medier. Detta är också utgångspunkten för temanumret, där barn- och ungdomslitteraturen undersöks interdisciplinärt och utifrån olika litteraturvetenskapliga, mediehistoriska och intermediala perspektiv. W.J.T. Mitchells numera okontroversiella yttrande om att all kommunikation är medialt blandad har även präglat teoribildningen inom barnlitteraturforskningen. Samtidigt är valet av medium avgörande för hur berättelser och budskap har förmedlats och förståtts, för att citera Marshall McLuhans ofta åberopade uttryck: ”mediet är budskapet.”</p> <p>I detta nummer vill vi undersöka hur barn- och ungdomslitteratur formas av och rör sig mellan olika medier. Barnberättelser och karaktärer ingår ofta i transmediala nätverk och förekommer parallellt i böcker, film, datorspel och andra uttrycksformer. De uppträder även på scen, i nöjesparker och som leksaker. Förutom litteraturanalytiska perspektiv, uppmärksammar temanumret berättelsernas materiella, visuella och performativa aspekter. Detta innebär ett interdisciplinärt litteraturbegrepp som även innefattar bilder, samspel mellan musik och text eller scenframställningar. </p> <p>Vi vill även diskutera hur barn- och ungdomslitteraturen förhåller sig till medieteknologiska omställningar och förändrad medieanvändning, både i vår samtid och i historisk tid. Hur kan barns kultur- och medieanvändning förstås och vad har dessa förändringar för konsekvenser för forskningen om barnkultur och barn- och ungdomslitteratur? Ämnen kan innefatta men begränsas inte av följande:</p> <ul> <li>barnteater</li> <li>bild- och textsamspel i bilderböcker, tecknade serier och serieromaner</li> <li>visor och musik för barn</li> <li>transmedieringar mellan litteratur, animerade serier, film, radio, tv, ljudböcker eller datorspel</li> <li>mediehistoriska perspektiv på barnlitteratur och -kultur</li> <li>den barnlitterära utgivningens utveckling i relation till digitala medier och nya teknologier</li> </ul> <p>Vi välkomnar nyskrivna artiklar till temanumret. Manus kan sändas in på svenska, norska, danska och engelska.</p> <p>Omfång: max 40.000 tecken, inkl. blanksteg. <br /><strong>Deadline för artiklarna:</strong> 1 augusti 2023.</p> <p>Inlämning av manus görs via hemsidans inlämningsfunktion: <a href="https://publicera.kb.se/tfl/about/submissions">https://publicera.kb.se/tfl/about/submissions</a> där man även finner författarinstruktioner.</p> <p>Gästredaktör för temat är Elina Druker vid Stockholms universitet. Vid frågor om numret hör av er till elina.druker@littvet.su.se.</p> <p>Avslutningsvis vill vi påminna om att man kontinuerligt kan skicka in artiklar till <em>TfL</em> utanför det aktuella temat.</p> https://publicera.kb.se/tfl/announcement/view/133 Mon, 06 Feb 2023 10:48:21 +0100 Tillfällig nedstängning av arkiv https://publicera.kb.se/tfl/announcement/view/109 https://publicera.kb.se/tfl/announcement/view/109 Wed, 21 Dec 2022 11:54:26 +0100 Inbjudan till TfL-dagarna: Litteratur och filosofi https://publicera.kb.se/tfl/announcement/view/106 <div align="justify"><em><span style="font-family: Calibri,sans-serif; font-size: small;">Tidskrift för litteraturvetenskap bjuder in till symposium: Litteratur och filosofi.<br /><br /></span></em><span style="font-family: Calibri,sans-serif; font-size: small;">Som tidigare annonserat avhålls de traditionsenliga TfL-dagarna denna gång i Lund, från klockan 13.00 den 16 februari till klockan 12.00 den 17 februari. <br /><br />Temat för symposiet är Litteratur och filosofi och schemat för arrangemanget ser, med reservation för att mindre ändringar kan komma att ske, ut som följer:<br /><br /></span><span style="font-family: Calibri,sans-serif; font-size: small;"><em>Torsdag 16 februari<br /></em></span><span style="font-family: Calibri,sans-serif; font-size: small;">13.00–13.30. Isak Hyltén-Cavallius: Välkomstanförande<br /></span><span style="font-family: Calibri,sans-serif; font-size: small;">13.30–14.10 Anders Mortensen: <em>TfL:s</em> ägareförening i Lund och litteraturvetenskapen i Sverige<br /></span><span style="font-family: Calibri,sans-serif; font-size: small;">14.15–14.55 Anna Möller-Sibelius: Att handla rätt eller vara rätt? Några tankar om poesi och etik<br /></span><span style="font-family: Calibri,sans-serif; font-size: small;">14.55–15.30 Fika<br /></span><span style="font-family: Calibri,sans-serif; font-size: small;">15.30–16.10 Frida Beckman: Ta tid och äga rum. Hur queerfenomenologi kan hjälpa Bakhtin<br /></span><span style="font-family: Calibri,sans-serif; font-size: small;">16.15–16.55 Kristin Gjesdal: Romantikk, kritikk, hermeneutikk<br /><br /></span><span style="font-family: Calibri,sans-serif; font-size: small;"><span lang="en-US"><em>Fredag 17 februari<br /></em><span style="text-align: left;">09.00–09.40 Frits Gåvertsson: Aesthetic Encroachment, Metaphysics, Axiology, and Critical Practice<br /></span></span></span><span style="font-family: Calibri,sans-serif; font-size: small;">09.45–10.25 Arne Melberg: ”Ständig omprövning av ett och detsamma”. Med utgångspunkt i detta Ekelöf-citat - och med hjälp av skriftens filosofer: Montaigne, Nietzsche, Derrida - spekulerar jag om den literära skriften som oavslutad, öppen.</span><span style="font-family: Calibri,sans-serif; font-size: small;"><br /></span><span style="font-family: Calibri,sans-serif; font-size: small;">10.25–11.00 Fika<br /></span><span style="font-family: Calibri,sans-serif; font-size: small;">11.00–12.00 Paneldiskussion<br /><br /></span><span style="font-family: Calibri,sans-serif; font-size: small;">Anmälan till symposiet sker via mejl till <a href="mailto:christina.skagert@litt.lu.se" target="_blank" rel="noopener noreferrer">christina.skagert@litt.lu.se</a> senast den 15 januari.<br /></span><span style="font-family: Calibri,sans-serif; font-size: small;">Frågor om evenemanget kan vändas till <a href="mailto:isak.hylten-cavallius@litt.lu.se" target="_blank" rel="noopener noreferrer">isak.hylten-cavallius@litt.lu.se</a><br /><br /></span><span style="font-family: Calibri,sans-serif; font-size: small;">Vi ser fram emot att träffa er i februari!<br /><br /></span><span style="font-family: Calibri,sans-serif; font-size: small;">TfL-redaktionen <br /></span><span style="font-family: Calibri,sans-serif; font-size: small;">Lund</span></div> <p> </p> https://publicera.kb.se/tfl/announcement/view/106 Fri, 09 Dec 2022 14:10:46 +0100 Disputation i Lund: Vid pornografins gräns https://publicera.kb.se/tfl/announcement/view/94 <p><em>Fredagen den 2. december 2022 klockan 10.15 försvarar Anna Hultman sin avhandling</em> Vid pornografins gräns. Erotik i svensk prosa 1819-2019 <em>i Hörsalen H104 på SOL, Lunds Universitet.</em> </p> <p>Med anledning av dette är alla hjärtligt välkomna.<br /><br />I <em>Vid pornografins gräns. Erotik i svensk prosa 1819-2019</em> undersöker litteraturvetaren Anna Hultman förutsättningarna för och utformningen av erotik i svensk prosa under tvåhundra år. Genom historiska översikter och ingående fallstudier visar Hultman hur det i Sverige etablerades en gräns mellan litteratur och pornografi - och inte minst hur denna gräns förändrats över tid.</p> <p>I studien avhandlas såväl erotiska novellantologier, som verk av C.J.L. Almqvist, Anne Charlotte Leffler, Anges von Krusenstjerna, Carl-Henning Wijkmark, Kristofer Folkhammar och Helena Österlund.</p> <p>Hultman visar en rad skilda anledningar till at litteraturen närmat sig pornografin, hur det rättfärdigats och vilka möjliga vinster och faror det inneburit. Det är en historia om frigörelse och repression, om demokratisering och kommersialisering av sexuella representationer, om etik och estetik, om pornografihistoria som litteraturhistoria.</p> https://publicera.kb.se/tfl/announcement/view/94 Mon, 31 Oct 2022 12:37:15 +0100 Call for Papers: “Beyond Essentialisms: Translating Sex, Race and Gender” https://publicera.kb.se/tfl/announcement/view/88 <p><em>TfL and guest editor Dr. Oscar Jansson (Lund University) are issuing a call for papers on the subject “Beyond Essentialisms: Translating Sex, Race and Gender”. Deadline: December 1st, 2022. </em></p> <p><strong>Information on special issue<br /></strong>The object of this special issue is to examine how matters of sex, race and gender affect literary translations – and conversely, how translation takes part in the construction and dissemination of social, political and sexual categories. For what does it mean to “translate sex”? Are gender norms and identities readily translatable, or tied to particular linguistic settings? Is “race” relevant to translation? And perhaps most importantly: How can these questions be addressed without reverting to national, sexual or racial essentialisms?</p> <p>In exploring these concerns, the special issue on the one hand draws on the growing impact of queer theory on translation studies, evident in the work of Brian James Baer, José Santaemilla and Heike Bauer, among others. Equally important, however, are the connections to recent developments in research on postcolonial and world literatures, marked by the attention to dynamics between local and global contexts in the figuration, circulation and translation of literary works – including how such dynamics affect the valuation of texts and form transcultural readerships.</p> <p>TfL and guest editor Oscar Jansson thus invites articles that explore questions of what translating sex, race and gender means, including but not limited to the following:</p> <p>– translations of sexuality/sexualities of translation<br />– figurations of racial identities in literary translation<br />– translation and censorship histories of sexually explicit texts<br />– untranslatability and designations of the untranslatable<br />– case studies on LGBTQ and racialized authors, translators and critics<br />– sexuality, race and gender in sociologies of translation</p> <p>Deadline for manuscript submission: December 1st, 2022<br />Date for publication: Online open access, spring 2023</p> <p>Questions and article proposals are directed to oscar.jansson@litt.lu.se.</p> <p>Finished articles of up to 8.000 words are <a href="https://publicera.kb.se/tfl/about/submissions">submitted to the TfL website</a> on December 1st, 2022. </p> https://publicera.kb.se/tfl/announcement/view/88 Tue, 27 Sep 2022 13:36:40 +0200 TfL: Call for papers till öppet nummer https://publicera.kb.se/tfl/announcement/view/70 <p><strong>Sedan redaktionen flyttade till Lund i början av 2021 har ett dubbelnummer på tema KROPP (2021:1–2) och ett lika omfattande jubileumsnummer (2021:3–4) getts ut. Ytterligare ett nummer på tema MENING (2022:1) är på gång. TfL har från början varit en bred plattform, avsedd att spegla ämnets pluralism och, dessutom, varit öppen för tvärvetenskapliga ut- och inblickar. Därför har det nu blivit hög tid att bjuda in till ett öppet nummer.</strong></p> <p>Samtidigt som <em>TfL:s</em> öppna nummer bjuder in hela den mångfald av perspektiv som ryms i litteraturvetenskapen och dess angränsande ämnen, så har just dessa nummer också en tendens att sätta litteraturen, det rika objekt som samlar och har den anmärkningsvärda förmågan att svara på alla dessa perspektiv, i centrum. Välkomna med era bidrag!</p> <p><em>Tidskrift för litteraturvetenskap </em>ges sedan 2021 ut digitalt och har en ny hemsida. Bidrag lämnas in via inlämningsfunktionen som man finner här: <a href="https://publicera.kb.se/tfl/about/submissions">https://publicera.kb.se/tfl/about/submissions</a>. Där välkomnar vi nyskrivna artiklar som inte är under beaktande av någon annan tidskrift. <br /><br />Manus kan sändas in på svenska, norska, danska och engelska. I anknytning till inlämningsfunktionen finner ni även tidskriftens stylesheet.</p> <p>Omfång: 40.000 tecken ink. blanksteg<br />Deadline: 25 september 2022</p> <p><a href="https://publicera.kb.se/tfl/instructions">Författarinstruktioner finner ni här.</a></p> https://publicera.kb.se/tfl/announcement/view/70 Tue, 07 Jun 2022 15:31:48 +0200 Symposium og bokrelease: Ny antologi om ekokritiska metoder https://publicera.kb.se/tfl/announcement/view/67 <p><strong><span class="">I vår kommer antologin<span class="x_Apple-converted-space"> </span><em class="">Ekokritiska metoder<span class="x_Apple-converted-space"> </span></em>ut på Studentlitteratur. <span style="font-size: 0.875rem;">Alla intresserade välkomnas till </span><span style="font-size: 0.875rem;">releasefest på Göteborgs universitet.</span></span></strong></p> <p><span style="font-size: 0.875rem;">Alla intresserade välkomnas till en eftermiddag på Göteborgs universitet eller på länk där antologins författare introducerar olika nyskapande ekokritiska metoder med korta föreläsningar.</span></p> <p><span style="font-size: 0.875rem;">Alla är därefter välkomna på releasefest i LIR:s personalrum, plan 6, Humanistiska fakulteten Göteborgs universitet.</span></p> <p><span style="font-size: 0.875rem;"><em style="font-size: 0.875rem;"><span class="">Anmälan till symposiet </span></em><span class="" style="font-size: 0.875rem;">senast den 22 april</span><span class="" style="font-size: 0.875rem;"><span class="x_Apple-converted-space"> </span>till<span class="x_Apple-converted-space"> </span></span><span class="" lang="EN-GB" style="font-size: 0.875rem;"><span class="" lang="SV"><a class="" href="mailto:camilla.brudin.borg@lir.gu.se" target="_blank" rel="noopener noreferrer">camilla.brudin.borg@lir.gu.se</a></span></span><br /></span><span class="" lang="EN-GB" style="font-size: 0.875rem;"><span class="" lang="SV"><br /></span></span><strong style="font-size: 0.875rem;">Program – Hybridevent<br /></strong><span style="font-size: 0.875rem;">Lokal: J330 på Humanistiska fakulteten, GU<br /></span><a style="font-size: 0.875rem;" href="https://gu-se.zoom.us/j/66837509706?pwd=QnpycVFwaTdZeEkvejlaT2t2SmRWZz09">https://gu-se.zoom.us/j/66837509706?pwd=QnpycVFwaTdZeEkvejlaT2t2SmRWZz09</a><br /><br /><strong style="font-size: 0.875rem;"><span style="font-size: 0.875rem;">13.15-13.30<br /></span></strong><span style="font-size: 0.875rem;">Redaktörerna hälsar välkomna (Camilla Brudin Borg, Jørgen Bruhn, Rikard Wingård)</span></p> <div class=""> <div class="x_WordSection1"> <div class=""> <p><span style="font-size: 0.875rem;">13.30 Ekokritisk rumsanalys (Camilla Brudin Borg, GU)<br /></span>13.45 Empirisk ekokritik (W.P. Małecki, Wroklaw Univ. &amp; Matthew Schneider-Mayerson, Yale Univ. på engelska)<br />14.00 Att zooma ut till antropocen (Björn Billing, GU) <br />14.15 Ekonarratologi och metaforanalys (Johanna Lindbo, GU) <br /><br /><strong>Fikapaus 14.30-15.00</strong><br /><br />15.00 Zoopoetiska och metonymiska läsarter (Amelie Björck, SH) <br />15.15 Maktkritik och antropocentriska läckage (Ann-Sofie Lönngren, SH)<br />15.30 Medforskande ekokritiska litteratursamtal (Martin Hellström, LnU)<br />15.45 Att läsa naturlyrik utan Naturen (Erik van Ooijen, KAU) <br /><br /><strong>Kort paus 16-16.15<br /><br /></strong>16.15 Intermedial ekokritik (Jørgen Bruhn &amp; Niklas Salmose, LnU)<br />16.30 En ekokritik för framtiden går från mening till handling (Cecilia Åsberg, LiU)<br />16.45 Holistisk metod som ekokritiskt mål (Rikard Wingård, GU)<br /><br /><em>Avslutningsord</em> <br /><br /><strong>Välkommen på mingelfest från 17.00 i LIR:s personalrum plan 6</strong></p> </div> </div> </div> https://publicera.kb.se/tfl/announcement/view/67 Thu, 24 Mar 2022 10:53:37 +0100 Konferens: CSS Conference 2022: Nordisk humor i Världen – 24-27 augusti, Lund och Köpenhamn https://publicera.kb.se/tfl/announcement/view/64 <p>Konferensen kommer äga rum den 24-27 augusti, till största delen på Språk- och litteraturcentrum vid Lunds universitet, men vi kommer också förlägga en eftermiddag i Köpenhamn genom ett samarbete med Frederiksbergmuseernes avdelning för dansk humor och satir – STORM.</p> <p>Årets tema är <strong><em>Nordisk humor i Världen</em></strong><em>, </em>ett underutforskat fält som vi förväntar oss kommer att stimulera till nya och kreativa perspektiv på de nordiska ländernas kultur- och språksfär. På vår lista över keynotes finns flera framstående forskare inom detta område, från Skandinavien men också från Korea och USA. Särskilt stolta är vi över att den välkände filosofen Simon Critchley kommer att gästa oss!</p> <p>Läs mer och lämna in abstract på konferensens hemsida: <a href="https://www.css.lu.se/css-conference-2022/">https://www.css.lu.se/css-conference-2022/</a></p> <p>Deadline för inlämning av abstracts är på grund av pandemin förlängt till den <strong>15 mars. </strong></p> <p>Ännu en gång, varmt välkomna till Lund och Köpenhamn i augusti! Och sprid gärna vidare till alla som kan tänkas vara intresserade.</p> <p> </p> https://publicera.kb.se/tfl/announcement/view/64 Wed, 16 Feb 2022 10:42:03 +0100 Call for Papers för TfLs Meningsnummer https://publicera.kb.se/tfl/announcement/view/61 <p>Mening är ett begrepp som etablerats, dekonstruerats och kritiserats från en rad olika litteraturvetenskapliga håll. Några har avslöjat och fördömt den oskolade läsarens affektiva och intentionala felslut medan andra har visat hur litterära texter dekonstruerar sin egen form och innebörd.</p> <p>Från ett tredje håll har de maktstrukturer som genererar textens mening synliggjorts och kritiserats samtidigt som åter andra tagit steget ut ur litteraturens formhistoria till de mediala eller samhälleliga betingelser som villkorar dess produktion, distribution och reception.</p> <p>Likväl är litteraturvetenskapen hemsökt av meningens skepnader, av meningen med den litteraturvetenskapliga verksamheten och av de meningar som läsare erfar i bruket av litteratur. Den större frågan om meningens relation till kunskap i studiet av litteratur är lika gammal som litteraturstudiet.</p> <p>Likt litteraturens egen mening, som den ofta ter sig när vi söker den, verkar svaret på denna fråga vara historiskt och ständigt i vardande. Från samtidens teoretiska horisonter har man också öppnat frågan på nytt, men genom perspektiv där man analyserar hur olika meningskulturer bildas och transformeras och där mening inte låter sig reduceras till en produkt av kulturella praktiker.</p> <p>I detta nummer vill vi ställa frågan om meningsbegreppets aktualitet. Vad betyder idag de traditioner i vilka meningsbegreppet etablerats, plockats isär och satts samman på nytt? Vad fyller det för funktion och hur används/kan det användas i våra praktiker? Vilka möjligheter öppnar samtidens teoretiska horisonter?</p> <p>Avslutningsvis vill vi påminna om att <em>TfL </em>alltid även välkomnar artiklar till en ”öppen sektion”, det vill säga sådana texter som ligger utanför temat.</p> <p><em>Tidskrift för litteraturvetenskap </em>ges sedan 2021 ut digitalt och har en ny hemsida. Bidrag lämnas in via <a href="https://publicera.kb.se/tfl/about/submissions">inlämningsfunktionen som man finner här</a>. Där välkomnar vi nyskrivna artiklar till tidskriftens nummer på temat MENING (2022:1) samt artiklar till numrets öppna sektion. Manus kan sändas in på svenska, norska, danska och engelska.</p> <p>Omfång: 40.000 tecken, ink. Blanksteg<br />Deadline: 1 april 2022</p> <p><a href="https://publicera.kb.se/tfl/instructions">Författarinstruktioner finner ni här.</a></p> https://publicera.kb.se/tfl/announcement/view/61 Thu, 13 Jan 2022 15:05:33 +0100 Seks forfattere er nomineret til DR Romanprisen https://publicera.kb.se/tfl/announcement/view/58 <p><em>Seks forfattere er nominerede til DR Romanprisen for romaner, der både byder på magi og realisme, autofiktion og exofiktion.</em></p> <p>Seks romaner er i spil til DR Romanprisen, der uddeles i juni.</p> <p>De nominerede er exofiktionsværket <em>Slugt</em> af Christina Englund, den magiske og økokritiske slægtroman <em>Rosarium</em> af Charlotte Weitze, den autofiktive <em>Man skulle nok have været der</em> af Thomas Korsgaard, <em>Alt dette kunne du få</em> om moderskabet, barndommen og naturen af Josefine Klougart, <em>Bar –</em> en rå og usentimental roman om alkoholisme – af Kristian Ditlev Jensen, og den mytologiske og genrehybride <em>Vølvens vej</em> af Anne-Marie Vedsø Olesen.</p> <p>Skønt der er tale om seks vidt forskellige romaner, sætter de alle ord på tabuer, svigt og komplekse følelser, herunder selvmord, alkoholisme og det svære moderskab, ligesom flere af romanerne stiller skarpt på vores forhold til naturen.</p> <p>Juryen består af de danske bibliotekers 92 romanlæseklubber, som i slutningen af maj vil stemme om hvem, der skal vinde DR Romanprisen 2022. Vinderen afsløres i juni.</p> <p>Sidste år vandt Anne Lise Marstrand Jørgensen prisen for romanen <em>Margrete 1</em>.</p> https://publicera.kb.se/tfl/announcement/view/58 Thu, 13 Jan 2022 13:09:00 +0100 Äntligen är det här! TfL:s första digitale nummer https://publicera.kb.se/tfl/announcement/view/55 <p><em>Tidskrift för litteraturvetenskaps första helt digitala nummer, 2021:1–2 på temat Kropp, finner ni fritt tillgängligt her på hemsidan.</em></p> <pre id="tw-target-text" class="tw-data-text tw-text-large tw-ta" dir="ltr" data-placeholder="Oversættelse"> </pre> <p>Vi tackar alla läsare för ert tålamod under den långa processen att skapa det nya formatet och hoppas att numret ska erbjuda intressant läsning över julen!</p> <p><a href="https://publicera.kb.se/tfl/issue/view/2021_1-2_kropp">Läs numret här</a>!</p> <p>Bästa hälsningar<br />TfL-redaktionen</p> https://publicera.kb.se/tfl/announcement/view/55 Thu, 16 Dec 2021 08:45:12 +0100 Niviaq Korneliussen får Nordisk Råds litteraturpris 2021 https://publicera.kb.se/tfl/announcement/view/49 <p><em>Den grønlandske forfatter, Niviaq Korneliussen, har fået Nordisk Råds litteraturpris 2021 for romanen ”Naasuliardarpi”, imens en svensk forfatterinde løb </em>med børne- og ungdomslitteraturprisen.</p> <p>For første gang nogensinde går Nordisk Råds litteraturpris til en grønlandsk forfatter; Niviaq Korneliussen får prisen for sin roman <em>Naasuliardarpi</em> (på dansk: Blomsterdalen), som er en smuk, men også smertelig og rå fortælling om selvmord blandt unge i Grønland.</p> <p>Juryens motivation lyder som følger blandt andet:</p> <p>”Niviaq Korneliussens roman <em>Naasuliardarpi</em> har begejstret juryen med sin levende intensitet. Naasuliardarpi handler om kærlighed, om venskab og om at være en del af et postkolonialt samfund. Det stærkt rørende værk giver indblik i grønlændernes liv i dag og de traumer, der stadig sætter dybe spor i hverdagslivet.”</p> <p>Litteraturprisen blev uddelt af Grønlands landsstyreformand Múte B. Egede og Færøernes lagmand Bárður á Steig Nielsen under den livetransmitterede prisuddeling i Skuespilhuset i København i går tirsdag aften.</p> <p><strong>Pris til svensk forfatterinde<br /></strong>Svenske Elin Persson vandt desuden Nordisk Råds børne- og ungdomslitteraturpris 2021 for debutromanen "De afghanska sönerna”. Prisen blev overrakt af den H.K.H. Kronprinsesse Mary.</p> <p>Juryen begrunder årets prisvinder med ”et brændende aktuelt emne” i et skønlitterært værk, der skaber ”en dokumentarisk følelse og sammensætter dygtigt billedet af en virkelighed, hvor ingen er ond eller god.”</p> <p>Nordisk Råd uddeler hvert år fem priser: litteraturprisen, filmprisen, musikprisen, miljøprisen og børne- og ungdomslitteraturprisen. Priserne er hver især på 300.000 danske kroner.</p> https://publicera.kb.se/tfl/announcement/view/49 Wed, 03 Nov 2021 10:15:28 +0100 Ny bok: Mothers and Murderers https://publicera.kb.se/tfl/announcement/view/46 <p><em>Forskaren vid Linnéuniversitetet Malin Alkestrand har just avslutat ett bokprojekt om ungdomsdystopiers möjligheter och potentiella problem ur ett didaktiskt perspektiv.</em></p> <p>Speciellt intresserad är hon av hur maktrelationen mellan unga och vuxna problematiseras i ungdomsdystopierna. Boken heter <em style="font-weight: inherit;">Mothers and Murderers: Adults’ Oppression of Children and Adolescents in Young Adult Dystopian Literature</em><em> </em>och är utgiven av Makadam förlag.</p> <p>Boken ingår i Sbi:s skriftserie som nr 155 och finns att köpa i bokhandeln. </p> https://publicera.kb.se/tfl/announcement/view/46 Mon, 01 Nov 2021 12:54:54 +0100 Linnéuniversitetet söker lektor i litteraturvetenskap https://publicera.kb.se/tfl/announcement/view/43 <p><em>Anställningen omfattar i huvudsak undervisning och forskning i litteraturvetenskap. <br /><br /></em>Linnéuniversitetet i Växjö söker lektor i litteraturvetenskap på heltid (100 %).<br /><br /><em>Institutionen för film och litteratur</em> bygger forsknings- och utbildningsmiljöer med inriktning mot barnlitteratur, populärkultur, intermedialitet, eko-kritik, litteraturdidaktik och postkoloniala studier. Den person vi söker ska kunna bidra till en eller flera av dessa miljöer.<br /><br /><strong>Den ovananstående skickligheten ska visas genom:</strong><br />- Erfarenhet av och förmåga att självständigt leda och utveckla IT-stödd undervisning i flexibel form.<br />- Erfarenhet av utvecklingsarbete i forskning och utbildning samt undervisning inom ämnesområdet.<br />- Ledarskapsskicklighet inom vetenskaplig verksamhet (förmåga till projekt- och forskningsledning)<br />- Ledningsskicklighet (förmåga att leda och utveckla verksamhet och personal med arbetsmiljö- och personalansvar).<br />- God samarbetsförmåga och lämplighet i övrigt för att utföra arbetsuppgifterna.<br /><br />Sista ansökningsdag är den 11 november 2021 och DNR för anställningen är 2021/429-2.2.1.<br /><br /><a href="https://web103.reachmee.com/ext/I009/613/job?site=5&amp;lang=SE&amp;validator=a2aed7c5a8f4203cd9e8a62cd36c68be&amp;ihelper=https%3A%2F%2Flnu.se%2Fmot-linneuniversitetet%2FLediga-jobb%2F&amp;job_id=6241">Se hela inlägget här!</a></p> https://publicera.kb.se/tfl/announcement/view/43 Thu, 14 Oct 2021 17:43:51 +0200 Årets nobelprismodtager i litteratur overrasker https://publicera.kb.se/tfl/announcement/view/40 <p><em>Årets nobelpris-vinder optrådte ikke på bookmakernes liste over årets mest troliga vindere af verdens fineste litteraturpris.</em></p> <p>Årets nobelprisen i litteratur går ganske overraskende til Abdulrazak Gurnah. Det oplyser Det Svenske Akademi, der er notorisk oförutsägbar i deres valg. </p> <p>Prisen tildeles ”for hans kompromisløse og medmenneskelige evne til at beskrive kolonialismens effekter og flygtninges skæbne i kløften mellem kulturer og kontinenter”.</p> <p>Gurnah er mest kendt for sine værker om kolonialisme, og hans første tre romaner, <em>Memory of Departure</em>(1987), <em>Pilgrims Way</em> (1988) og <em>Dottie</em> (1990), beskrev oplevelsen af Storbritannien set med en immigrants øjne.</p> <p>Udnævnelsen var stik imod bookmakernes mange spekulationer. Mange havde tippet på en anden afrikaner som vinder af prisen i år, nemlig kenyanske Ngũgĩ wa Thiong'o. Også franske Annie Ernaux var topfavorit til prisen.</p> <p>Abdulrazak er født i 1948 i Zanzibar, der er en autonom del af Tanzania, ud for Afrikas østkyst. Han kom til Storbritannien i 1968 og underviser ifølge i litteratur ved University of Kent.</p> https://publicera.kb.se/tfl/announcement/view/40 Fri, 08 Oct 2021 10:24:12 +0200 Ny hjemmeside formidler arabisk litteratur på dansk https://publicera.kb.se/tfl/announcement/view/37 <p><em>Ny dansksproget hjemmeside skal gøre det nemmere og mere tilgængeligt for nordiske læsere at stifte bekendskab med arabisk litteratur samt skabe et forum for fagpersoner og interessenter.</em><br /><br /><a href="https://www.arabisklitteratur.dk/info/">Ny hjemmeside</a> vil skabe et forum for alle, der interesserer sig for arabisk litteratur:<br /><br />Her kan forlæggeren orientere sig i markedet, læseren kan opdage interessante værker og forfatterskaber, og fagpersoner kan mødes i samarbejde om nye udgivelser og litteraturarrangementer.<br /><br />Platformen giver desuden et overblik over, hvilke arabiske værker, der findes i dansk oversættelse. Hertil henviser den til spændende artikler, anmeldelser, arrangementer og samtaler om arabisk litteratur, samt til fagpersoner som arbejder med arabisk litteratur i Danmark.<br /><br />Hjemmesiden rummer derfor også en oversigt over oversættere og formidlere af arabisk litteratur i Danmark.<br /><br />Redaktionen består af Naja Bjørnsson, der er initiativtager, oversætter og ph.d.-studerende ved Lund Universitet og Martha Flyvholm Tode, som er skønlitterær forfatter og oversætter.<br /><br /><a href="https://www.arabisklitteratur.dk/info/">Besøg hjemmesiden her</a>.</p> https://publicera.kb.se/tfl/announcement/view/37 Tue, 05 Oct 2021 12:51:26 +0200 TfL på Göteborg bokmässan: 50 år i den levande kunskapens tjänst https://publicera.kb.se/tfl/announcement/view/34 <div class="content-area"> <p><em>Med anledning av tidningens 50 års jubileum besöker TfL söndagen den 26 september Göteborgs bokmässa för ett föredrag om humaniorans förflutna, nutid och framtid.</em></p> <p>Tidskrift för litteraturvetenskap fyller 50 år. Med anledning av jubileet riktar vi i tur och ordning blicken mot det förflutna, nuet och framtiden: dels mot humanioras utveckling och funktion i samhället, dels mot TfLs roll i denna utveckling.</p> <p>I centrum för samtalet står frågor om kunskap, bildning och ambitionen om ett dubbelt tilltal – att rikta sig både till en rent akademisk publik men också till en litteratur- och kulturintresserad offentlighet.</p> <p>Vilken kunskap produceras i litteraturvetenskaplig forskning och varför denna kunskap viktig – inom akademin och utanför den?</p> <p>Kom och lyssna den 26 september kl. 9.40-10.05 i Göteborgs Litteraturhus. <a href="https://bokmassan.se/programs/tfl-50-ar-i-den-levande-kunskapens-tjanst/?fbclid=IwAR3kBSIc13upKo1300vZ0Zjd7MaLE_uhTM5FOJoidmRx_S5nY4ukYg9x2dE" target="_blank" rel="noopener">Köp biljetter här!</a></p> </div> <p> </p> https://publicera.kb.se/tfl/announcement/view/34 Thu, 23 Sep 2021 08:44:16 +0200 LDN konferens om litteraturdidaktik och känslor https://publicera.kb.se/tfl/announcement/view/31 <p>Konferensen tar sin utgångspunkt i litteraturdidaktikens alla olika möjliga känslomässiga ingångar.</p> <p>Hur motverkas och överbryggas på bästa sätt motsättningen mellan faktaorienterade kontra upplevelseorienterade läsarter liksom den mellan de akademiskt analytiska kontra de personligt känslostyrda? </p> <p>Hur kan känslornas roll som kreativ drivkraft för såväl skrivandet som läsandet studeras och hanteras? Hur kan vi didaktiskt arbeta med skönlitteraturens gestaltningar av känslor vid universitetens språkinstitutioner liksom i skolans olika ämnen? Hur samspelar känslor och läspraktiker i olika kulturella kontexter? </p> <p>Keynote speakers er Anna Nordenstam (Göteborgs universitet och Luleå tekniska universitet) og Eric Sandberg (City University of Hong Kong and University of Oulu, Finland), imens Anders Ohlsson och Torbjörn Forslid (Lunds universitet) afvikler en workshop.</p> <p>Anmälan senast 30 september 2021. Se mer information <a href="http://www.hkr.se/konf-ldn2021">her</a>.</p> https://publicera.kb.se/tfl/announcement/view/31 Fri, 03 Sep 2021 16:39:24 +0200 Kvinden bag Alfons Åbergs er død https://publicera.kb.se/tfl/announcement/view/28 <div class="o9v6fnle cxmmr5t8 oygrvhab hcukyx3x c1et5uql ii04i59q"> <div dir="auto">79-årige Gunilla Bergström afgik ved <span style="font-size: 0.875rem;">døden den 25. august efter længere tids sygdom.</span></div> <div dir="auto"> </div> <div dir="auto">Den første bog om Alfons Åberg udkom i 1972, og den verdenskendte karakter kan derfor fejre sin 50 års fødselsdag næste år. Siden '72 er billedbøgerne om Alfons Åberg trykt i over fem millioner eksemplarer i Sverige, godt fire millioner eksemplarer i udlandet og oversat til omkring trettiotal olika sprog.</div> <div dir="auto"> </div> </div> <div class="o9v6fnle cxmmr5t8 oygrvhab hcukyx3x c1et5uql ii04i59q"> <div dir="auto">Bergström har modtaget en række fornemme priser for sit forfatterskab, blandt andet Astrid Lindgren-prisen og Litteris et artibus-medajlen.</div> </div> https://publicera.kb.se/tfl/announcement/view/28 Fri, 27 Aug 2021 11:38:00 +0200 Agnes Henningsen udpeges som årets klassiker 2021 https://publicera.kb.se/tfl/announcement/view/25 <p>Agnes Henningsen (1868-1962) er årets klassiker 2021 – en ære, der tilfalder hende grundet hendes særegne litterære tilgang til tidens kønspolitiske kamp for seksuel frihed og hendes balancegang i livet som (alene)mor, selvstændig kvinde, forfatter og kritiker.</p> <p>Med sine værker betoner Henningsen de livsbegrænsninger, både mænd og kvinder var underlagt i samtiden, og – set i et nutidigt lys – må hun derfor anerkendes som en af de banebrydende forfattere, der i en omvæltende tid turde provokere og stå fast, selv om forargelse og modstand fulgte med.</p> <p>Klassikerkomitéen sætter fokus på Henningsen og hendes erindringsbøger ved åbningsarrangementet den 21. september på Københavns Hovedbibliotek. Festtalen holdes af journalist, forfatter og debattør Mette Fugl. Læs mere <a href="http://www.klassikerdagen.dk/">her</a>.</p> <p><em>Klassikerdagen er indstifet af Samrådet for de Litterære Selskaber og Danmarks Biblioteksforening. De står sammen med Det Kongelige Bibliotek og Det Danske Sprog- og Litteraturselskab bag Klassikerdagen.</em></p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> https://publicera.kb.se/tfl/announcement/view/25 Mon, 23 Aug 2021 12:10:56 +0200 Gospodinov modtager Zinklarprisen https://publicera.kb.se/tfl/announcement/view/22 <p><span style="font-size: 0.875rem;">Georgi </span>Gospodinov, der fik sit internationale gennembrud med debutroman <em>En naturlig roman</em>, modtager Zinklarprisen 2021. Prisen uddeles ved et arrangement i Dansk Forfatterforening d. 10. september, hvor Gospodinov interviewes på engelsk af forfatter Merete Pryds Helle.</p> <p>Juryens motivation lyder som følger:</p> <p>”Med sine korte historier, publiceret i de mest forskellige sammenhænge, har Georgi Gospodinov flyttet ved grænserne for hvad en novelle kan være, og hvordan en historie kan fortælles. Både i forhold til stil, genre og universer er hans noveller og fortællinger kendetegnet ved en fantastisk spændvidde, der går på tværs af realisme og fantastik, filosofisk fortælling, krimi og science fiction." </p> <p>I forbindelse med prisuddelingen besøger Georgi Gospodinov desuden også Aarhus den 12. september, hvor han læser op sammen med sin danske oversætter Helle Dalgaard og interviewes på engelsk af lektor Mads Rosendahl Thomsen. Billetter til dette offentlige arrangement kan købes <a href="https://place2book.com/da/sw2/sales/674uy8vxbv">her</a>.</p> <p>Zinklerprisens midler stammer fra den nu afdøde novelleforfatter Finn Zinklar (1923-2010), der testamenterede størstedelen af sin formue til formålet. Zinklar var forfatter til mere end 100 ugebladsnoveller, fortrinsvis kriminalhistorier, som blev bragt i <em>Hjemmet</em>. </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> https://publicera.kb.se/tfl/announcement/view/22 Mon, 23 Aug 2021 11:59:35 +0200 Call for papers för TfLs JUBILEUMSNUMMER! https://publicera.kb.se/tfl/announcement/view/19 https://publicera.kb.se/tfl/announcement/view/19 Fri, 02 Jul 2021 13:10:25 +0200 Årets Booker-pris går til rystende roman om første verdenskrig https://publicera.kb.se/tfl/announcement/view/16 <p><span style="font-weight: 400;">Den franske romanforfatter og litteraturprofessor David Diop modtager den internationale Booker Prize 2021 for bogen </span><em><span style="font-weight: 400;">At Night All Blood is Black</span></em><span style="font-weight: 400;">. Bogen er oversat til engelsk af Anna Moschovakis. </span></p> <p><em><span style="font-weight: 400;">At Night All Blood is Black</span></em><span style="font-weight: 400;"> er Diops anden roman og fortæller den liden fortalte historie om de unge senegalesere, som kæmpede for Frankrig ved vestfronten under første verdenskrig. </span></p> <p><span style="font-weight: 400;">Bogen har også vundet den italienske Strega European Prize og er i skrivende stund ved at blive oversat til yderligere 13 sprog.</span></p> <p>Diop er den første franske forfattere som tildeles prisen siden den blev stiftet i 2005. </p> <p><span style="font-weight: 400;">De øvrige nominerede til den eftertragtede Booker Prize tæller </span><em><span style="font-weight: 400;">The Dangers of Smoking in Bed</span></em><span style="font-weight: 400;"> af argentiske Mariana Enríquez (oversat af Megan McDowell), </span><em><span style="font-weight: 400;">When We Cease to Understand the World</span></em><span style="font-weight: 400;"> af chilenske Benjamín Labatut, (oversat af Adrian Nathan West), </span><em><span style="font-weight: 400;">The Employees</span></em><span style="font-weight: 400;"> af danske Olga Ravn (oversat af Martin Aitken), </span><em><span style="font-weight: 400;">In Memory of Memory</span></em><span style="font-weight: 400;"> af russiske Maria Stepanova (oversat af Sasha Dugdale) og </span><em><span style="font-weight: 400;">The War of the Poor</span></em><span style="font-weight: 400;"> af franske Éric Vuillard (oversat af Mark Polizzotti).</span></p> https://publicera.kb.se/tfl/announcement/view/16 Thu, 17 Jun 2021 11:53:19 +0200 To ”ukendte” Jonas Lie-tekster udgives i ny digital udgave https://publicera.kb.se/tfl/announcement/view/13 <p><span style="font-weight: 400;">NSL udgiver nu to mindre og ganske ukendte Jonas Lie-tekster – <em>Et Hvaljag</em> og <em>Finmarksvidden</em> – i en ny tekstkritisk og kommenteret udgave.</span></p> <p><span style="font-weight: 400;">Lie-ekspert Petter Aaslestad har skrevet indledning og kommentarer, som giver læseren indsigt i tekstreception, interessante analyser af stil og struktur, diskussion af Lies balancering mellem eventyr og ikke-fiktion samt forfatteren forhold til myter.</span></p> <p><span style="font-weight: 400;">Udgaven er gratis og tilgængelig på e-bogsportalen <a href="https://www.bokselskap.no/boker/hvaljag_finmarksvidden/tittelside">Bokselskap</a></span>.</p> <p><br /><br /></p> https://publicera.kb.se/tfl/announcement/view/13 Thu, 17 Jun 2021 11:48:11 +0200 Den irske bestsellerforfatter Lucinda Riley er død https://publicera.kb.se/tfl/announcement/view/10 <p><span style="font-weight: 400;">Lucinda Riley sov fredeligt ind den 11. juni 2021, omgivet af sin familie, efter fire års kamp mod kræft – et sygdomsforløb, hun havde holdt privat, hvorfor fans verden over chokeres over hendes død. Hun blev 55 år.</span></p> <p><span style="font-weight: 400;">Riley skrev primært historisk fiktion og fik sit internationale gennembrud </span><em><span style="font-weight: 400;">med Orkideens hemmelighed</span></em><span style="font-weight: 400;">, som udkom i 2010. </span><span style="font-weight: 400;">Hendes bøger er siden da blevet </span><span style="font-size: 0.875rem;">oversat til 37 sprog, har ligget </span><span style="font-size: 0.875rem;">nummer 1 på både Sunday Times og New York Times' bestsellerlister og er, ifølge Gyldendal, blevet solgt i over 30 millioner eksemplarer verden over.</span></p> <p><span style="font-weight: 400;">Hendes seneste bog </span><em><span style="font-weight: 400;">The missing Sister </span></em><span style="font-weight: 400;">udkom i år den 27. maj få uger før hendes død, og ifølge Saxo var hun i færd med at skrive på en ottende bog i søster-serien: <em>Atlas: Historien om Pa Salt. </em></span></p> <p><span style="font-weight: 400;">Serien om "De syv søstre" er nu ved at blive filmatiseret som tv-serie.</span></p> <p> </p> <p> </p> <p><br /><br /></p> https://publicera.kb.se/tfl/announcement/view/10 Thu, 17 Jun 2021 11:39:05 +0200