[1]
Aspelin, J. m.fl. 2024. Speciallärares och specialpedagogers relationskompetens i arbete med elevers kamratrelationer och med relationer till elevernas föräldrar. Utbildning & Lärande. 18, 1 (feb. 2024). DOI:https://doi.org/10.58714/ul.v18i1.14110.