(1)
Oljans, E. Food Literacy: Matens Betydelse för hälsa Som undervisningsinnehåll. UL 2022, 16.