(1)
Johansson, J.; Söderman, J. Fritidshemspersonals Tal Om Barns Fysiska Aktivitet – samhällelig påverkan Och möjliga Implikationer. UL 2023, 17, 45-63.