(1)
Hansen, H.; Vallberg Roth, A.-C. STREAM -Didaktik I förskola Med litteracitet(er) I Fokus – Mellan Att öppna för Det okända Och söka Efter Det kända. UL 2024, 18.