(1)
Lagergren, A.; Jonasson, K. Barns berättelser I rörelse Och förflyttning: Actionkameror I förskolans Undervisning. UL 2023, 17.