Johansson, J., & Söderman, J. (2023). Fritidshemspersonals tal om barns fysiska aktivitet – samhällelig påverkan och möjliga implikationer. Utbildning & Lärande, 17(1), 45–63. https://doi.org/10.58714/ul.v17i1.12751