Aspelin, J., Jönsson, A., & Östlund, D. (2024). Speciallärares och specialpedagogers relationskompetens i arbete med elevers kamratrelationer och med relationer till elevernas föräldrar. Utbildning & Lärande, 18(1). https://doi.org/10.58714/ul.v18i1.14110