Lagergren, A., & Jonasson, K. (2023). Barns berättelser i rörelse och förflyttning: Actionkameror i förskolans undervisning. Utbildning & Lärande, 17(4). https://doi.org/10.58714/ul.v17i4.18262