ASPELIN, Jonas; JÖNSSON, Anders; ÖSTLUND, Daniel. Speciallärares och specialpedagogers relationskompetens i arbete med elevers kamratrelationer och med relationer till elevernas föräldrar. Utbildning & Lärande, [S. l.], v. 18, n. 1, 2024. DOI: 10.58714/ul.v18i1.14110. Disponível em: https://publicera.kb.se/ul/article/view/14110. Acesso em: 17 apr. 2024.