Johansson, Jonas, och Johan Söderman. 2023. ”Fritidshemspersonals Tal Om Barns Fysiska Aktivitet – samhällelig påverkan Och möjliga Implikationer”. Utbildning & Lärande 17 (1):45-63. https://doi.org/10.58714/ul.v17i1.12751.