Aspelin, Jonas, Anders Jönsson, och Daniel Östlund. 2024. ”Speciallärares Och Specialpedagogers Relationskompetens I Arbete Med Elevers Kamratrelationer Och Med Relationer till Elevernas föräldrar”. Utbildning & Lärande 18 (1). https://doi.org/10.58714/ul.v18i1.14110.