Lagergren, Anniqa, och Kalle Jonasson. 2023. ”Barns berättelser I rörelse Och förflyttning: Actionkameror I förskolans Undervisning”. Utbildning & Lärande 17 (4). https://doi.org/10.58714/ul.v17i4.18262.