Oljans, E. (2022) ”Food Literacy: Matens betydelse för hälsa som undervisningsinnehåll”, Utbildning & Lärande, 16(2). doi: 10.58714/ul.v16i2.11320.