Hansen, H. och Vallberg Roth, A.-C. (2024) ”STREAM -didaktik i förskola med litteracitet(er) i fokus – mellan att öppna för det okända och söka efter det kända”, Utbildning & Lärande, 18(1). doi: 10.58714/ul.v18i1.13015.