Aspelin, J., Jönsson, A. och Östlund, D. (2024) ”Speciallärares och specialpedagogers relationskompetens i arbete med elevers kamratrelationer och med relationer till elevernas föräldrar”, Utbildning & Lärande, 18(1). doi: 10.58714/ul.v18i1.14110.