[1]
J. Johansson och J. Söderman, ”Fritidshemspersonals tal om barns fysiska aktivitet – samhällelig påverkan och möjliga implikationer”, UL, vol. 17, nr 1, s. 45–63, mar. 2023.