Johansson, Jonas, och Johan Söderman. ”Fritidshemspersonals Tal Om Barns Fysiska Aktivitet – samhällelig påverkan Och möjliga Implikationer”. Utbildning & Lärande, vol. 17, nr 1, mars 2023, s. 45-63, doi:10.58714/ul.v17i1.12751.