Hansen, Helena, och Ann-Christine Vallberg Roth. ”STREAM -Didaktik I förskola Med litteracitet(er) I Fokus – Mellan Att öppna för Det okända Och söka Efter Det kända”. Utbildning & Lärande, vol. 18, nr 1, februari 2024, doi:10.58714/ul.v18i1.13015.