Hansen, Helena, och Ann-Christine Vallberg Roth. ”STREAM -Didaktik I förskola Med litteracitet(er) I Fokus – Mellan Att öppna för Det okända Och söka Efter Det kända”. Utbildning & Lärande 18, no. 1 (februari 2, 2024). åtkomstdatum april 21, 2024. https://publicera.kb.se/ul/article/view/13015.