Aspelin, Jonas, Anders Jönsson, och Daniel Östlund. ”Speciallärares Och Specialpedagogers Relationskompetens I Arbete Med Elevers Kamratrelationer Och Med Relationer till Elevernas föräldrar”. Utbildning & Lärande 18, no. 1 (februari 2, 2024). åtkomstdatum april 17, 2024. https://publicera.kb.se/ul/article/view/14110.