1.
Johansson J, Söderman J. Fritidshemspersonals tal om barns fysiska aktivitet – samhällelig påverkan och möjliga implikationer. UL [Internet]. 06 mars 2023 [citerad 30 maj 2023];17(1):45-63. Tillgänglig vid: https://publicera.kb.se/ul/article/view/12751