Du kan läsa allt innehåll som publiceras i tidskrifter i Publicera kostnadsfritt och det krävs inte någon inloggning. Vad du får göra med innehållet i en tidskrift, utöver att läsa, kan däremot variera och det beror på vilka upphovsrättsliga regler som gäller.

Om en artikel är fritt tillgänglig står det på tidskriftens artikelsidor vilken Creative Commons-licens som gäller:

Skärmdump av Creative Commons-licensen på en artikels målsida

Kontrollera vilken CC-licens tidskriften använder om du vill bearbeta eller vidareutveckla artiklar och annat material.

Om det inte står på artikelsidan vilken CC-licens som gäller finns andra upphovsrättsliga regler. Du ansvarar då själv för att ta reda på vilka regler som gäller för det materialet. Om du vill ha tillstånd att kopiera, sprida eller på annat sätt använda detta material ska du kontakta tidskriftens redaktion. Kungliga biblioteket ansvarar inte för vidare spridning av detta material utan det gör respektive tidskriftsägare.