• Acta Logopaedica

  Acta Logopaedica publicerar vetenskapliga studier kring logopediska diagnoser, t ex röststörning, utvecklingsrelaterad språkstörning (DLD), dysfagi, dysartri, afasi, demens, dyslexi: dyskalkuli och norm- och referensdata inom relevanta områden.

 • Current Swedish Archaeology

  Current Swedish Archaeology (CSA) is a peer-reviewed journal focusing primarily on the interpretation of the archaeological record and on archaeology as social practice. The aim of the journal is to make findings and discussions in Swedish and wider Nordic archaeology accessible to non-Scandinavian speaking readers in and outside of the region and to promote contact and debate between Swedish archaeology and the larger international field.

 • Kulturella Perspektiv – Svensk etnologisk tidskrift

  Kulturella Perspektiv – Svensk etnologisk tidskrift (KP) är en expertgranskad tidskrift som publicerar texter inom etnologi och närliggande kulturvetenskapliga ämnen. Tidskriften välkomnar forskningsartiklar med empiriskt, metodologiskt och teoretiskt fokus, kvalitativa översiktsartiklar, reflektions- och debattexter och bokrecensioner. Kulturella Perspektiv är ett viktigt forum för kulturvetenskaplig forskning på svenska, men publicerar också texter på danska, norska och engelska. Kulturella Perspektiv har som ambition att främja etnologisk forskning och synliggöra dess relevans för en bred läsekrets.

 • Snow Leopard Reports

  Snow Leopard Reports is the Snow Leopard Network’s open access journal. It aims to encourage exchange amongst snow leopard practitioners and researchers. The journal aims to collate and make available the latest information on snow leopard biology and conservation through contributions that capture the ecological and conservation status of the species and its wider habitat. Snow Leopard Reports publishes research contributions and notes from the conservation frontline related to the ecology and conservation of snow leopards and co-occurring species across the snow leopard range. The journal is published online as one continuous issue/volume per year.

 • Logotyp för tidskriften Släkthistoriska studier, publicerad av genealogiska föreningen

  Släkthistoriska Studier

  Släkthistoriska Studier (SHS) är en svensk tidskrift för släktforskning och familjehistoria utgiven av Genealogiska Föreningen sedan 2022. Vi välkomnar bidrag baserade på källkritisk forskning inom alla områden av intresse för släktforskare och familjehistoriker. SHS är fritt tillgänglig att läsa för alla (utan prenumerationsavgift eller krav på medlemskap i någon förening) och utan författaravgifter.

 • Tidskrift för genusvetenskap

  Tidskrift för genusvetenskap (TGV) är en expertgranskad genusvetenskaplig tidskrift. TGV speglar den svenska genusforskningens bredd och centrerar dess intersektionella och kritiska epistemologier. TGV presenterar ny forskning, teorier och begrepp samt tillgängliggör forskning för en bredare krets.

 • Tidskrift för litteraturvetenskap

  Tidskrift för litteraturvetenskap utkommer sedan 1971 med fyra nummer per år och inriktar sig på ett brett spektrum av litteraturvetenskapliga och tvärvetenskapliga frågeställningar. Utöver att publicera vetenskapliga artiklar och essäer erbjuder TfL ett rum för ämnesdebatt och bevakar litteraturvetenskaplig bokutgivning i främst Sverige och Norden. TfL cirkulerar mellan landets litteraturvetenskapliga institutioner i tvåårsintervall och 2021–2022 finns redaktionen vid Lunds universitet.

 • Publicera Support

  Det här är supportfunktionen för Publicera