Tekniska standarder för Publicera

Dokument med information om filformat, metadata, DOI med mera

Författare

  • KB Publicera

Nyckelord:

PDF, XML, best practices, onboarding, metadata

Abstract

Detta dokument listar de tekniska standarder som tidskrifter på Publicera ska följa samt de som Kungliga biblioteket rekommenderar tidskrifter att följer. Den innehåller också läsförslag som ger användbar information om varför det är fördelaktigt för tidskrifterna och deras läsare att dessa tekniska standarder implementeras.

Downloads

Publicerad

2022-05-19

Nummer

Sektion

Kom igång med Publicera