OAI-PMH-flöde

Åtkomst till data från Publicera

Metadata för tidskrifter och publicerat innehåll på Publicera är fritt tillgängligt för hämtning via OAI-PMH-protokollet. Denna dokumentation ger en översikt över hur man hämtar metadata från Publicera genom OAI-PMH-flödet.

Om OAI-PMH

Open Archives Initiative Protocol for Metadata Harvesting (OAI-PMH) är ett standardiserat protokoll som används av bibliotek och arkiv för automatisk leverans och överföring av strukturerad bibliografisk metadata.

Om OAI-PMH: Open Archives Initiative

OAI-PMH-endpoints för Publicera

Enskilda tidskrifter

Varje tidskrift på Publicera har sin egen OAI-PMH-endpoint. Den är formaterad som https://publicera.kb.se/csa/oai?verb=ListRecords 

där csa är tidskriftens förkortning.

Du kan hitta varje tidskrifts förkortning i slutet av URL:en för tidskriftens hemsida. Till exempel, URL:en för Current Swedish Archaeology är https://publicera.kb.se/csa och tidskriftens förkortning är csa.

Alla tidskrifter på Publicera

Det finns också en OAI-endpoint för alla tidskrifter som använder Publicera: https://publicera.kb.se/index/oai?verb=ListRecords. Använd denna bas-URL tillsammans med ett av de  metadataformat som listas nedan.

Metadataformat för Publicera

Metadata från tidskrifter på Publicera kan hämtas i olika format.

Alla stödda format kan ses här: https://publicera.kb.se/index/oai?verb=ListMetadataFormats

De stödda metadataformaten är:

Dublin Core: metadataPrefix=oai_dc
MARCXML: metadataPrefix=marcxml
OAI MARC: metadataPrefix=oai_marc
RFC 1807: metadataPrefix=rfc1807
OAI FGS METS MODS: metadataPrefix=oai_fgs_mets_mods

Exempel på URL:er

URL:er kan konstrueras för att hämta poster i ett specificerat format från en tidskrift eller från alla tidskrifter på Publicera.

Exempel – Hämta alla poster från en specifik tidskrift, i Dublin Core-format

http://publicera.kb.se/tfl/oai?verb=ListRecords&metadataPrefix=oai_dc

Detta hämtar alla poster från Tidskrift för litteraturvetenskap i Dublin Core-formatFörkortning för Tidskrift för litteraturvetenskap är tfl och Dublin Core-formatet specificeras med oai_dc.

Exempel – Hämta alla poster från alla tidskrifter, i MARC-format

https://publicera.kb.se/index/oai?verb=ListRecords&metadataPrefix=oai_marc

Detta hämtar alla poster (inklusive information om raderade poster) från alla tidskrifter på Publicera, i MARC-format.

Exempel – Hämta en individuell post i rfc1807-format

https://publicera.kb.se/index/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=rfc1807&identifier=oai:ojs.publicera.kb.se:article/10726

Använd verbet GetRecord och artikel-id, vilket är numret i slutet av URL:en för en artikelsida. Till exempel, i denna URL för en artikelsida, https://publicera.kb.se/csa/article/view/10726, är artikel-id 10726.