Crossref

Information om Crossref-medlemskap och registrering av DOI

Författare

  • KB Publicera

Nyckelord:

Crossref, DOI

Abstract

Crossref är en ideell medlemsorganisation som registrerar DOI:er (Digital Object Identifiers) för vetenskapliga publikationer. Dessa beständiga identifikatorer är viktiga för att säkerställa att läsare kan hitta och citera artiklar på ett tillförlitligt sätt.

Kungliga biblioteket är registrerat hos Crossref som en 'Sponsoring Organization’ och tidskrifter som finns på Publicera går med i Crossref som 'Sponsored Members’, vilket gör att de kan registrera DOI:er för sina artiklar. Som Sponsored Member betalar tidskriften ingen medlemsavgift till Crossref men varje tidskrift måste teckna avtal med Crossref.

Det är kostnadsfritt för tidskrifter att registrera DOI:er för artiklar som publicerats under innevarande och föregående två kalenderår på Publicera.

Att lägga till DOI:er för tidskriftens äldre arkiv innebär en kostnad.  

Mer information om Crossref

Information om hur du tilldelar och deponerar DOI-nummer i Publicera

Publicerad

2022-05-19

Nummer

Sektion

Kom igång med Publicera