Publiceringsetik

Rekommendationer från Committee on Publication Ethics och CODEX

Författare

  • KB Publicera

Abstract

Tidskrifter som ansluter sig till Publicera ombeds att följa rekommendationer för etisk och transparent vetenskaplig publicering som föreslås av COPE (Committee on Publication Ethics). Bland deras rekommendationer är att en tidskrifts webbplats inkluderar ’Aims and Scope’, namn på redaktörer och på redaktionsledamöter. Licensinformation ska tydligt beskrivas på tidskriftens webbplats och anges i alla publicerade artiklar, och processer för sakkunniggranskning ska vara väl skötta och beskrivna. Under processen när en tidskrift ansluter sig till Publicera, samlas information in som säkerställer att COPE:s rekommendationer följs.

Vi rekommenderar tidskrifters redaktioner att läsa COPE:s Core Practices, rekommendationer relaterade till etik inom kärnområdena för publicering och CODEX regler och riktlinjer för forskning.

Publicerad

2022-05-19

Nummer

Sektion

Råd för tidskrifter