Inger Ljung In memoriam

Authors

  • Mikael Larsson Uppsala University

DOI:

https://doi.org/10.58546/se.v88i1.13057

Keywords:

inger ljung, silence or suppression, tradition and interpretation, reception, feminist exegesis, biblical interpretation

Abstract

Inger Ljung var 1978 den första kvinnan som disputerade i Gamla testamentets exegetik i Sverige. Under närmare 4 decennier var hon verksam vid teologiska fakulteten i Uppsala. I hennes forskningsgärning märks två återkommande teman. Det ena gäller  hermeneutiska grundfrågor. Vad gör vi när vi tolkar texter? Hur kan vi tydligare skilja mellan textens historiska betydelse och dess tillämpning i vår egen tid? Vilka kriterier ska vi använda för att bedöma tolkningar? Det andra rör kvinnors roll i historien och texterna, men också dess implikationer för kvinnor idag, i akademi, kyrka och samhälle. Inger Ljung bidrar till att introducera feministisk exegetik samt till utvecklingen av receptionsforskning i Sverige.

Downloads

Published

2023-12-18

How to Cite

Larsson, M. (2023). Inger Ljung In memoriam . Svensk Exegetisk Årsbok , 88(1), 135–152. https://doi.org/10.58546/se.v88i1.13057

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >> 

Similar Articles

1 2 3 > >> 

You may also start an advanced similarity search for this article.