Editorial

Authors

DOI:

https://doi.org/10.37718/CSA.2022.00

Downloads

Download data is not yet available.

References

Beronius Jörpeland, L. & Larsson, F. 2021. Lillkyras medeltida kolonisation. Gårdsmiljöer i Kärsta och Åsta. Rapport 2021:150 Arkeologisk undersökning, Örebro län, Närke, Örebro kommun, Lillkyrka socken, Kärsta 4:16, 4:18 och Åsta 5:1. L1981:3803 (Lillkyrka 199:1), L1981:3427 (Lillkyrka 200:1), L1981:3875 (Lillkyrka 201:1). Stockholm: Statens historiska museer.

Dagens Nyheter 2022 Museichef I Kiev kämpar för att rädda samlingarna. Dagens Nyheter 2022-02-27. https://www.dn.se/varlden/museichef-i-kiev-kampar-for-att-radda-samlingarna/ [Accessed 11 October 2022].

Gunnarsson Payne, J., Klevnäs, A., Bergerbrant, S., Hyltén-Cavallius, I., & Aspaas, P. P. 2021. Journal transition to an Open Access platform. Open Science Talk No. 39. https://doi.org/10.7557/19.6379 DOI: https://doi.org/10.7557/19.6379

Hallgren, F., Berggren, K. Arnberg, A., Hartzell, L. & Larson, B. 2021. Kanaljorden, Motala. Rituella våtmarksdepositioner och boplatslämningar från äldre stenålder, yngre stenålder och järnålder. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2021:12. Västerås: Stiftelsen Kulturmiljövård.

Moesgaard Museum. 2022. Ukrainian cultural heritage at Moesgaard. https://www.moesgaardmuseum.dk/en/news/ukrainian-cultural-heritage-at-moesgaard/ Accessed 9 November 2022].Nordiska Museet 2022. Ekonomisk insamling för att rädda Ukrainas kulturarv

https://www.nordiskamuseet.se/artiklar/ekonomisk-insamling-att-radda-ukrainas-kulturarv [Accessed 9 November 2022].

Riksantikvarieämbetet 2022. Riksantikvarieämbetets arbete för Ukrainas kulturarv. https://www.raa.se/2022/03/riksantikvarieambetets-arbete-for-ukrainas-kulturarv/ [Accessed 9 November 2022].

Sherwood, H. ‘Cultural Catastophe’: Ukrainians Fear for Art and Monuments amid Onslaught. The Guardian 2022-1-03. https://www.theguardian.com/world/2022/mar/01/cultural-catastrophe-ukrainians-fear-for-art-and-monuments-amid-onslaught. [Accessed 11 October 2022].

Downloads

Published

2022-12-23

How to Cite

Bergerbrant, S. and Klevnäs, A. (2022) “Editorial”, Current Swedish Archaeology, 30, pp. 7–10. doi: 10.37718/CSA.2022.00.

Issue

Section

Editorial