The Gap Between the Museums and Contract Archaeology

Authors

  • Göran Gruber

DOI:

https://doi.org/10.37718/CSA.2017.05

Downloads

Download data is not yet available.

References

Arnberg, A. & Gruber, G. 2014. Participate in a broader sense? Thoughts on Swedish contract archaeology and approaches to the public in the light of the excavations in Motala 1999–2013. Current Swedish Archaeology. Vol. 22. Pp. 157–182.

Engström, E. 2017 (ms) FuTArk – Funktionsvariation, Tillgänglighet, Uppdragsarkeo­ logi, report.

Gruber, G. 2010. Medeltider: Samtida mobiliseringsprocesser kring det förflutnas värden. Diss. Linköping: Linköpings universitet.

Internet sources

Bohusläns museum. n.d. Våra värderingar. Uddevalla: Bohusläns museum. [online] Availible at: <http://www.bohuslansmuseum.se/om­oss/vara­varderingar/> [Ac­ cessed 4 August 2017].

Jönköpings läns museum. 2015. Verksamhetsplattform 2015–2018. Jönköping: Jönköpings läns museum. [online] Availible at: <http://www.jkpglm.se/box­om­ museet1/Om­museet/Verksamhetsplattform­2015­2018/> [Accessed 4 August 2017].

Museiarkeologiska branschorganisationen (M­ark). n.d. Välkommen till Museiarkeo­ logiska branschorganisationen! Halmstad: Museiarkeologiska branschorganisa­ tionen. [online] Availible at: [Accessed 4 August 2017].

Sveriges Uppdragsarkeologiska Branschorganisation (SUBo). n.d. Kulturmiljö och kul­ turarv. Stockholm: Sveriges Uppdragsarkeologiska Branschorganisation. [online] Availible at: <http://uppdragsarkeologi.se/> [Accessed 4 August 2017].

Sörmlands museum. n.d. Sörmlands museums vision. Nyköping: Sörmlands museum. [online] Availible at: <http://www.sormlandsmuseum.se/om­oss/vision­och­ kannetecken/> [Accessed 4 August 2017]

Downloads

Published

2017-12-28

How to Cite

Gruber, G. (2017) “The Gap Between the Museums and Contract Archaeology”, Current Swedish Archaeology, 25(1), pp. 39–43. doi: 10.37718/CSA.2017.05.

Issue

Section

Keynote Comment