Is Collaboration the Future for Museum Archaeology?

Authors

  • Mikael Nordström Jönköpings läns museum

DOI:

https://doi.org/10.37718/CSA.2017.10

Downloads

Download data is not yet available.

References

Budgetpropositionen för 2018. 2017. Regeringens proposition 2017/18:1. Utgifts­ område 17. Kultur, medier, trossamfund och fritid. Stockholm: Regeringen.

Kulturarvspolitik. 2017. Regeringens proposition 2016/17:116. Stockholm: Riksdagen. Kulturmiljöförordning (SFS 1988:1188). Kulturdepartementet. Utfärdad 1988­11­10. Ändring införd t.o.m. SFS 2017:561.

Kulturmiljöns mångfald. 2013. Regeringens proposition 2012/13:96. Stockholm: Regeringen.

Länsmuseernas situation: En konsultrapport. 2016. Visby: Riksutställningar.

Länsmuseernas och motsvarande museers kulturmiljöarbete: Kartläggning och redo­ visning av förutsättningarna för samverkan och verksamhetsutveckling på regional nivå. 2015. Stockholm: Riksantikvarieämbetet.

Ökadkonkurrenspådetuppdragsarkeologiskaområdet: Vissaändringarikulturminnes­ lagen. 2011. Stockholm: Kulturdepartementet.

Westerberg, J. O. 2017. Bevarade kulturmiljöer och utvecklat samhälle:Rapport. Stock­ holm: Kulturförvaltningen, Stockholms läns landsting.

Internet resource

Boyle, G., Booth, N. & Rawden. A. 2016. Collecting Archaeology (England). Re­ port Year 1: November 2016. Society for Museum Archaeology/Historic England. [online] Available at: <http://socmusarch.org.uk/socmusarch/gailmark/wordpress/ wp­content/uploads/2016/07/HE­SURVEY­2016­FINAL.pdf> [Accessed 6 Octo­ ber 2017].

Glasgow Conference Guide 7–9 November 2016. The Museums Association. [on­ line] Available at: <https://view.pagetiger.com/glasgow2016/guide> [Accessed 20 December 2017].

Downloads

Published

2017-12-28

How to Cite

Nordström, M. (2017) “Is Collaboration the Future for Museum Archaeology?”, Current Swedish Archaeology, 25(1), pp. 65–69. doi: 10.37718/CSA.2017.10.

Issue

Section

Keynote Comment