The Importance of Research for County Museums

Authors

  • Joakim Wehlin Dalarnas museum

DOI:

https://doi.org/10.37718/CSA.2017.14

Downloads

Download data is not yet available.

References

Betänkande med förslag till lag angående kulturminnesvård samt organisation av kul­ turminnesvården. 1922. Statens offentliga utredningar 1922:11–12. Stockholm.

Hofrén, E. (Ed.). 1974. Att välja forntid: [lägesrapport]. Falun: Dalarnas museums forskningsråd.

Kulturarvspolitik. 2017. Regeringens proposition 2016/17:116. Stockholm: Riksdagen.

Lihammer, A. 2009. Forskningen vid svenska ABM­institutioner: En undersökning av aktuella förutsättningar och trender. Stockholm: Nobel Museum.

Museilag. 2017. Svensk författningssamling 2017:563. Stockholm: Kulturdeparte­ mentet.

Ny Museipolitik: Betänkande av Museiutredningen 2014/15. 2015. Statens offentliga utredningar 2015:89. Stockholm: Wolters Kluwer.

Internet resources

Länsmuseernas samarbetsråd. n.d. [online] Availible at: [Accessed 18 September 2017].

Sverige museer. n.d. Forskning vid museer (FOMU): Programförklaring. Karlskrona: Sverige museer. [online] Availible at: <http://www.sverigesmuseer.se/wp/wp­ content/uploads/2015/11/Programforklaring.pdf> [Accessed 18 September 2017]

Downloads

Published

2017-12-28

How to Cite

Wehlin, J. . (2017) “The Importance of Research for County Museums”, Current Swedish Archaeology, 25(1), pp. 81–85. doi: 10.37718/CSA.2017.14.

Issue

Section

Keynote Comment