Crops, Cattle and Human DNA – The Motala Site and the Mesolithic-Neolithic Transition in Östergötland, Southern Sweden

Authors

  • Göran Gruber The Archaeologists, National Historical Museums
  • Tom Carlsson The Cultural Heritage Foundation Västgötegatan
  • Alexander Gill Swedish National Heritage Board

DOI:

https://doi.org/10.37718/CSA.2016.08

Keywords:

agriculture, hunter-gatherers, Östergötland.

Abstract

Palaeogenetic research has recently questioned the notion that the transition to agriculture in south- ern Scandinavia was initiated by local groups of hunter-gatherers who adopted the new economy at the onset of the Neolithic. Instead, the transition is claimed to have been brought about by farmers who migrated to the region from the continent. In this paper we examine whether the idea of a migra- tion can be upheld when set against archaeologi- cal source materials from Östergötland in southern Sweden. Our findings indicate that the notion of a local adoption is supported by the archaeological sources from the area. We also claim that available palaeogenetic sources do not contradict the inter- pretation that local groups of hunter-gatherers ini- tiated the transition to agriculture.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Ahlbeck, M. & Gill, A. 2010. The Essence of Stone: Making Axes during the Late Meso- lithic in Södertörn in East Central Sweden. Current Swedish Archaeology 18:59–78.

Åkerlund, A. 1996. Human Responses to Shore Displacement: Living by the Sea in Eastern Middle Sweden during the Stone Age. Diss. Stockholms universitet.

Ammerman, A. J. & Cavalli-Sforza, J. J. 1973. A Population Model for the Diffusion of Early Farming in Europe. In: C. Renfrew (Ed.). The Explanation of Culture Change: Models in Prehistory. Duckworth.

Ammerman, A. J. & Cavalli-Sforza, J. J. 1984. The Neolithic Transition and the Ge- netics of Populations in Europe. Princeton, New Jersey: Princeton University Press.

Andersson, H. 2016. Gotländska stenåldersstudier: Människor och djur, platser och landskap. Stockholm.

Andersson, M. 2003. Skapa plats i landskapet. Acta Archaeologica Lundensia, Series prima in 8°, No 42. Lund.

Apel, J.-E., Bäckström, Y., Hallgren, F., Knutsson, K., Lekberg, P., Olsson, E., Steineke, M. & L. Sundström. 1995. Fågelbacken och trattbägarsamhället: Samhällsorgani- sation och rituella samlingsplatser vid övergången till en bofast tillvaro i östra Mellansverige. Tor 27.

Arnaud, J. E. M. 1989. The Mesolithic Communities of the Sado Valley, Portugal, in their Ecological Setting. In: Bonsall, C. (Ed.). The Mesolithic in Europe. Pp. 614– 631. Edinburgh.

Balter, M. 2012. Ancient Migrants Brought Farming Way of Life to Europe. Science. Vol. 336. Pp. 400–401.

Bradley, R. 1997. Rock Art and the Prehistory of Atlantic Europe: Signing the Land. London & New York: Routledge.

Browall, H. 1991. Om förhållandet mellan trattbägarkultur och gropkeramisk kultur. In: Browall, H., Persson, P. & Sjögren, K.-G. (Eds.). Västsvenska stenåldersstudier. Gotarc. Serie C. Arkeologiska skrifter 8.

Brøndsted, J. 1966. Danmarks Oldtid, I, Stenalderen. København.

Carlsson, T. 2004. Mesolitikum och yngre järnålder på Strandvägen 1. Östergötland, Motala stad och kommun, RAÄ 173. UV Öst, dokumentation av fältarbetsfasen 2004:2.

Carlsson, T. 2008. Where the River Bends: Under the Boughs of Trees. Acta Archaeo- logica Lundensia. Series prima in 8°, No. 55. Lund

Carlsson, T. 2012. Mesolitikum och bronsålder i Stora Sjögestad. Riksantikvarieäm- betet UV Öst Rapport 2012:68.

Carlsson, T. 2014a. Mesolitiska boplatser och medeltida gravar i Ledberg, Kränge. Ledbergs socken, Linköpings kommun, Östergötland. Riksantikvarieämbetet, UV Öst Rapport 2014: 56.

Carlsson, T. 2014b. This Must be the Place: Perspectives on the Mesolithic–Neolithic Tran- sition in Östergötland, Eastern Middle Sweden. Riksantikvarieämbetet & Oxbow.

Carlsson, T. 2014c. Stenålder i Hulje. In: Petersson, M. Hulje – en boplats från tidigne- olitikum och äldre järnålder. Östergötland Mjölby kommun, Högby socken, RAÄ 89. Riksantikvarieämbetet, UV Öst Rapport 2014:138.

Carlsson, T., Gruber, G. & Molin, F. 2005. The Mesolithic in Östergötland – An In- troduction. In: Gruber, G. (Ed.). Identities in Transition: Mesolithic Strategies in the Swedish Province of Östergötland. Riksantikvarieämbetet, Arkeologiska un- dersökningar. Skrifter no. 65.

Carlsson, T. & Hagberg, L. 2014. Stenåldersboplatser i Oxhagen, Kungs Norrby: Sär- skilda undersökningar i samband med planerad utbyggnad av kraftledning. UV Rapport 2014:159. Riksantikvarieämbetet.

Cummings, V. & Harris, O. 2011. Animals, People and Places: The Continuity of Hunt- ing and Gathering Practices across the Mesolithic-Neolithic Transition in Britain. European Journal of Archaeology 14. Pp. 361–93.

David, E., McCartan, S., Molin, F. & Woodman, P. 2015. ‘Fishing’ Mesolithic Settle- ment-Subsistence System Using Notions of Economy of Debitage and Raw Material toward Production of Bone Points. In: Bicho, N., Detry, C., Price, D. & Cunha, E. (Eds.). Muge 150th: The 150th Anniversary of the Discovery of Mesolithic Shellmid- dens. Vol. 2. Pp. 173–187. Cambridge Scholars Publishing.

Denell, R. 1983. European Economic Prehistory. New York: Academic Press. Fischer, A. 2002. Food for Feasting? An Evaluation of Explanations of the Neolithisation of Denmark and Southern Sweden. The Neolithisation of Denmark: 150 Years of Debate. Pp. 343–393.

Fischer, A. & Kristiansen, K. 2002. (Eds.) The Neolithisation of Denmark: 150 years of debate. Sheffield: J. R. Collis.

Garcia Rovira, I. 2013. ‘In-Between’: Re-thinking the Context of the British Mesolithic- Neolithic Transition: Preliminary Thoughts. NW Europe in Transition. The Early Neolithic in Britain and South Sweden. Pp. 29–36.

Gill, A. 2003. Stenålder i Mälardalen. Stockholm: Stockholm Studies in Archaeology. Gruber, G. & Westermark, A. In manuscript.

Gummesson, S. & Storå, J. 2011. Osteologisk analys av skelettfynd från 2010 års ut- grävning vid Motala ström, Strandvägen, RAÄ 290 i Motala socken, Östergötland. OFL Rapport 2011:1.

Gummesson, S. & Molin, F. In manuscript. The Mesolithic cemetery at Strandvägen, Motala, in eastern central Sweden. Tagungen Des Landesmuseum Für Vorgeschichte Halle. Band 13, 2016.

Haak, W. et al. 2015. Massive Migration from the Steppe was a Source for Indo-Euro- pean Languages in Europe. Nature. Vol. 522. Pp. 207–220.

Hagberg, L. & Westermark, A. 2015. Material Culture and Mesolithic Actions in Space. Results of the Spatial Analysis of the Verkstadsvägen Site in Motala. In: Bicho N., Detry C., Price D. & Cunha E. (Eds.). Muge 150th: The 150th Anni- versary of the Discovery of Mesolithic Shellmiddens. Vol. 2. Cambridge Schol- ars Publishing.

Hallgren F. 2008. Identitet i praktik: Lokala, regionala och överregionala sociala sam- manhang inom nordlig trattbägarkultur. Uppsala.

Hallgren, F. 2011. Mesolithic Skull Depositions at Kanaljorden, Motala, Sweden. Current Swedish Archaeology 19.

Hallgren, F. In manuscript. Kanaljorden, Motala: Rituella våtmarksdepositioner och boplatslämningar från stenåldern. Stiftelsen Kulturmiljövård, Västerås.

Hallgren, F & Fornander, E. 2014. Huvudet på skaft – Märkliga ritualer i Motala för 8000 år sedan. Arkeologi i Östergötland 2014.

Helander, A. 2011. En tidigneolitisk boplats vid Nyckelby. Inför nybyggnad av Riks- väg 50 mellan Motala och Mjölby, Östergötland, Motala kommun, Västra Stenby socken, Nyckelby 2:2 och 3:9, RAÄ 259. Riksantikvarieämbetet UV Öst Rapport 2011:146.

Hodder, I. 1990. The Domestication of Europe. Oxford.

Hoffman, D. 2015. What Have Genetics Ever Done for Us? The Implications of aDNA Data for Interpreting Identity in Early Neolithic Central Europe. European Journal of Archaeology 18:454–76.

Janzon, G. O. (Ed.) 2009. The Dolmen in Alvastra. Kungl. Vitterhets Historie och An- tikvitets Akademien. Handlingar. Antikvariska serien 47.

Jennbert, K. 1984. Den produktiva gåvan: Tradition och innovation i Sydskandinavien för omkring 5300 år sedan. Lund.

Larsson, L. 1987. Some Aspects of Cultural Relationship and Ecological Conditions during the Late Mesolithic and Early Neolithic. In: Burenhult, G., Carlsson, A., Hyenstrand, Å. & Sjøvold, T. (Eds.). Theoretical Approaches to Artefacts, Settle- ment and Society. Pp. 165–76. Oxford.

Larsson, L. 1988. The Use of the Landscape during the Mesolithic and Neolithic in Southern Sweden. In: Archeologie en Landschap: Bijdragen aan het gelijkamige symposium gehouden op 19 en 20 oktober 1987, ter gelegenheid van het afscheid van H. T. Waterbolk. Pp. 31–48. Groningen.

Larsson, L. 1992. Neolithic Settlement in the Skateholm Area, Southern Scandinavia. Meddelanden från Lunds universitets historiska museum 9:5–44.

Larsson, L. 2007. Mistrust Traditions, Consider Innovations? The Mesolithic-Neolithic Transition in Southern Scandinavia. In: Going Over: The Mesolithic-Neolithic Tran- sition in North-West Europe. Oxford: Oxford University Press.

Larsson, M. 1984. Tidigneolitikum i Sydvästskåne. Diss. Lunds universitet.

Larsson, M. 1986. Neolithization in Scania – a Funnel Beaker Perspective. Journal of Danish Archaeology 5:244–7.

Larsson, M. 1992. The Early and Middle Neolithic Funnel Beaker Culture in the Ystad area (Southern Scania): Economic and Social Change, 3100–2300 BC. In: Larsson, L., Calmer, J. & Stjernquist, B. (Eds.). The Archaeology of the Cultural Landscape: Field Work and Research in a South Swedish Rural Region. Pp. 17–90. Stockholm.

Larsson, M. & Molin, F. 2000. A New World: Cultural Links and Spatial Disposition: The Early Mesolithic Landscape in Östergötland on the Basis of the Storlyckan In- vestigations. Lund Archaeological Review 2000:7–22.

Lazaridis, I. et al. 2014. Ancient Human Genomes Suggest Three Ancestral Populations for Present-day Europeans. Nature. Vol. 513. Pp. 409–416.

Lindgren, C. 2004. Människor och kvarts: Sociologiska och teknologiska strategier under mesolitikum i Östra Mellansverige. Diss. Stockholm studies in archaeology

Stockholm.

Madsen, T. 1987. Where Did All the Hunters go? An Assessment of an Epoch-making Episode in Danish Prehistory. Journal of Danish Archaeology. Vol. 5. Pp. 229–239.

Malmström, H., Linderholm, A., Skoglund, P., Storå, J., Sjödin, P., Gilbert, M. T. P., Holmlund, G., Willerslev, E., Jakobsson, M., Lidén, K. & Götherström, A. 2015. Ancient Mitochondrial DNA from the Northern Fringe of the Neolithic Farming Expansion in Europe Sheds Light on the Dispersion Process. Philosophical Trans- actions. Royal Society B. Pp. 1–10.

Menander, H. & Molin, F. 2005. Ett bredare fält: Arkeologi och kulturhistoria vid Linköpings flygplats. Riksantikvarieämbetet.

Molin, F. 2000. Mesolitikum i västra Östergötland – forskningsläge och aktuella prob- lemområden. Vetenskaplig verksamhetsplan för UV Öst: Arkeologiskt program 2000–2002. Rapport UV Öst 2000:12.

Molin, F. 2009. Along the Shore of the Ancylus Lake: Trädgårdstorp and the Coastal Mesolithic Settlement Sites during the Late Ancylus Period in Western Östergöt- land. In: McCartan, S., Schulting, R., Warren, G. & Woodman, P. (Eds.). Meso- lithic Horizons: Papers Presented at the Seventh International Conference on the Mesolithic Europe, Belfast 2005. Pp. 458–464.

Molin, F., Gruber, G. & Hagberg, L. 2014. Motala – a North European Focal Point? In: Riede, F. & Tallaavaara, M. (Ed.). Lateglacial and Postglacial Pioneers in Northern. Pp. 91–102. Europe BAR International Series 2599 2014. Oxford: Archaeopress.

Molin, F., Pettersson, M. & Wikell, R. 2011. Mesolithic Quartz Knapping in Eastern Middle Sweden. Lithic Technology. Vol. 35. No. 2. Pp. 153–164.

Molin, F. & Stenvall, J. 2010. Keramik och långhus. In: Petersson, H. (Ed.). In situ: Archaeologica 2009–2010. Göteborgs universitet.

Nerman, B. 1911. Östergötlands stenålder. Meddelanden från Östergötlands forn- minnesförening.

Nielsen, E. K. 1986. Ertebølle and Funnel Beaker Pots and Tools: On Traces of Produc- tion, Techniques and Use. Acta 57:107–20.

Nielsen, P. 1986. The Beginning of the Neolithic – Assimilation or Complex Change? Journal of Danish Archaeology 5:240–3.

Österholm, I. 1989. Bosättningsmönstret på Gotland under stenåldern: En analys av fysisk miljö, ekonomi och social struktur. Diss. Stockholms universitet.

Persson, P. 1999. Neolitkums början. Göteborg.

Petersson, M. 2014. Hulje – en boplats med lämningar från tidigneolitikum och äldre järnålder. Östergötland, Mjölby kommun, Högby socken, RAÄ 89 Hulje. Riksan- tikvarieämbetet Rapport 2014:138.

Price, T. D. 2000. The Introduction of Farming in Northern Europe. In: Price, T. D. (Ed.). Europe’s First Farmers. Cambridge.

Regnell, M. 2012. Plant Subsistence and Environment at the Mesolithic Site Tågerup, Southern Sweden: New Insights on the “Nut Age”. Vegetation History and Ar- chaeobotany 21.

Rowley-Conwy, P. 1984. The Laziness of the Short-distance Hunter: The Origins of Ag- riculture in Denmark. Journal of Anthropological Archaeology 2:300–324.

Rowley-Conwy, P. 2004. How the West Was Lost: A Reconsideration of Agricultural Origins in Britain, Ireland, and Southern Scandinavia. Current Anthropology. Vol. 45. Special Issue Agricultural Origins and Dispersal into Europe. Pp. 83–113.

Rowley-Conwy, P. 2011. Westward Ho! The Spread of Agriculturalism from Central Europe to the Atlantic. Current Anthropology. Vol. 52. Pp. 431–451.

Segerberg, A. 1999. Bälinge mossar: Kustbor i Uppland under yngre stenåldern. Upp sala.

Sheridan, A. 2010. The Neolithisation of Britain and Ireland: The “Big Picture”. In: Finlayson, B. & Warren, G. (Eds.). Landscapes in Transition. Oxford.

Sjögren, K.-G. Price, D. & Ahlström, T. 2009. Megaliths and Mobility in South-western Sweden: Investigating Relations between a Local Society and its Neighbours Using Strontium Isotopes. Journal of Anthropological Archaeology 28.

Sjögren, K.-G. & Price, D. 2013a. A Complex Neolithic Economy: Isotope Evidence for the Circulation of Cattle and Sheep in the TRB of Western Sweden. Journal of Archaeological science 40.

Sjögren, K.-G. & Price, D. 2013b. Vegetarians or Meat Eaters? Enamel 13C and Neo- lithic Diet at the Frälsegården Passage Tomb, Central Sweden. In: Bergerbrant, S. & Sabatini, S. (Eds.). Counterpoint: Essays in Archaeology and Heritage Studies in Honour of Professor Kristian Kristiansen. BAR International Series 2508.

Skoglund, P., Malmström, H., Raghavan, M., Storå, J., Hall, P, Willerslev, E., Gilbert, M. T. P., Götherström, A. & Jakobsson, M. 2012. Origins and Genetic Legacy of Neolithic Farmers and Hunter-Gatherers in Europe. Science. Vol. 336. Pp. 466–469.

Skoglund, P. Malmström, H., Omrak, A., Raghavan, M., Valdiosera, C., Günther, T., Hall, P., Tamberts, K., Parik, J., Sjögren, K.-G., Apel, J., Willerslev, E., Storå, J., Götherström, A. & Jakobsson, M. 2014. Genomic Diversity and Admixture Differs for Stone-Age Scandinavian Foragers and Farmers. Science. Vol. 344.

Sørensen, L. 2013. Farming New Lands in the North: The Expansion of Agrarian So- cieties During the Early Neolithic in Southern Scandinavia. In: Larsson, M. & De- berg, J. (Eds.). NW Europe in Transition: The Early Neolithic in Britain and South Sweden. BAR International Series 2475.

Sørensen, L. 2014. From Hunter to Farmer in Northern Europe: Migration and Adap- tation during the Neolithic and Bronze Age. Vols. 1–3. Copenhagen.

Sørensen, L. & Karg, S. 2012. The Expansion of Agrarian Societies towards the North – New Evidence for Agriculture during the Mesolithic/Neolithic Transition in South- ern Scandinavia. Journal of Archaeological Science.

Stenberger, M. 1964. Det forntida Sverige. Stockholm.

Storå, J., Gummesson, S. & Westermark, A. 2014. Osteologisk analys av benfynd från Motala ström, Verkstadsvägen RAÄ 188, Motala socken, Östergötland. OFL Rap- port 2014:3, Osteoarkeologiska forskningslaboratoriet, Stockholms universitet.

Sundström, L. 2003. Det hotade kollektivet. Uppsala.

Thomas, J. 1988. Neolithic Explanations Revisited: The Mesolithic-Neolithic Transition in Britain and South Scandinavia. Proceedings of the Prehistoric Society 54:59–66.

Thomas, J. 1993. The Hermeneutics of Megalithic Space. In: Tilley, C. (Ed.). Interpre- tative Archaeology. London: Berg.

Thomas, J. 2013. The Birth of Neolithic Britain: An Interpretive Account. Oxford University Press.

Thorpe, I. J. 1996. The Origins of Agriculture in Europe. London.

Tilley, C. 1996. An Ethnography of the Neolithic: Early Prehistoric Societies in South- ern Scandinavia. Cambridge.

Whittle, A. 1996. Europe in the Neolithic: The Creation of New Worlds. Cambridge. Whittle, A. 2003. The Archaeology of People: Dimensions of Neolithic Life. London.

Wikell, R. 2005. Many Mesolithic Sites along the Shores. In: Gruber, G. (Ed.). Identi- ties in Transition: Mesolithic Strategies in the Swedish Province of Östergötland. RAÄ Arkeologiska undersökningar, Skrifter 64.

Zvelebil, M,. & Rowley-Conwy, P. 1984. Transition to Farming in Northern Europe: A Hunter-gatherer Perspective. Norwegian Archaeological Review 17:104–128.

Downloads

Published

2016-12-28

How to Cite

Gruber, G., Carlsson, T. and Gill, A. (2016) “Crops, Cattle and Human DNA – The Motala Site and the Mesolithic-Neolithic Transition in Östergötland, Southern Sweden”, Current Swedish Archaeology, 26(1), pp. 81–106. doi: 10.37718/CSA.2016.08.

Issue

Section

Research Articles