Meddelanden

Viktig information till gamla och nya användare

2024-03-11

Välkommen till vår nya hemsida! Vi har tidigare gått ut med att våra användare behåller sina konton från vår gamla hemsida, men det stämmer inte på grund av tekniska svårigheter.
SMT är en öppet tillgänglig tidskrift, vilket innebär att de som vill läsa artiklar eller använda vårt arkiv kan göra det utan att registrera sig på hemsidan.
Vill man däremot lämna bidrag eller delta i granskningsprocessen så måste man registrera sig och skapa ett personligt konto. Det gäller både gamla och nya användare. Obs: Använd bara små bokstäver när ni registrerar ett nytt användarnamn.

Läs mer om Viktig information till gamla och nya användare

Senaste numret

Vol 100 Nr 6 (2023): Idéburen välfärd
					Visa Vol 100 Nr 6 (2023): Idéburen välfärd

Idéburen välfärd är välfärd som produceras i civilsamhället av organisationer som inte är del av den offentliga sektorn och som inte delar ut vinst till sina ägare. Under den svenska välfärdsstatens historia har regeringar från både den politiska högern och vänstern uttryckt att idéburen välfärd är något vi borde ha mer av. Idéburna aktörer som ideella organisationer, stiftelser, trossamfund och kooperativ har ansetts kunna berika den offentligt finansierade välfärden med mångfald och nya innovationer, utan att motiveras av vinstintresse. Trots dessa fördelar med idéburna aktörer, och trots det politiska stödet, utförs endast en mindre del av den offentligt finansierade välfärden av den idéburna sektorn i Sverige. I detta temanummer utreds i flera artiklar de övergripande förutsättningarna för idéburen välfärd. På olika sätt undersöks om idéburna aktörer verkligen har kvaliteter som andra sorters välfärdsproducenter saknar, och vilka dessa i sådana fall är.

Publicerad: 2024-01-29
Visa alla nummer