Idrott och folkhälsa - samverkan för social hållbarhet och jämlik hälsa

Författare

  • Susanna Geidne
  • Margareta Johansson Tidigare Verksamhetschef Folkhälsa och samhälle, RF-SISU Örebro län.
  • Jonas Karlsson Verksamhetschef Folkhälsa och samhälle, RF-SISU Örebro län

DOI:

https://doi.org/10.62607/smt.v101i1.22837

Abstract

Debate article - no abstract

Författarbiografi

Susanna Geidne

Fil. Dr i Medicinsk vetenskap med inriktning hälso- och vårdvetenskap vid Institutionen för hälsovetenskap och medicin, Örebro universitet.

Downloads

Publicerad

2024-05-15

Referera så här

Geidne, S., Johansson, M., & Karlsson, J. (2024). Idrott och folkhälsa - samverkan för social hållbarhet och jämlik hälsa. Socialmedicinsk Tidskrift, 101(1), 81–87. https://doi.org/10.62607/smt.v101i1.22837