Upplevelsen av existentiella hot - ett hot mot folkhälsan!?

Författare

  • Håkan Nilsson hakan.nilsson.2@hv.se

DOI:

https://doi.org/10.62607/smt.v101i1.22864

Abstract


Existentiellt hot är ett begrepp som allt oftare nämns i samband med medias rapportering av kriget i Ukraina, Israel och Hamas-frågan och den pågående klimatkrisen. Vi hör även begreppet nämnas i samband med AI forskningens eventuella utveckling av en superintelligent varelse av det mer hotfulla slaget. Av dessa nämnda skäl finns det anledning att se närmare på hur detta begrepp kan förstås utifrån olika kontexter. Med detta sagt har syftet med denna artikel varit att introducera och utreda begreppet existentiellt hot. Till min kännedom har ingen definition av begreppet existentiellt hot presenterats i en svensk kontext.       

 

Downloads

Publicerad

2024-05-15

Referera så här

Nilsson, H. (2024). Upplevelsen av existentiella hot - ett hot mot folkhälsan!?. Socialmedicinsk Tidskrift, 101(1), 21–38. https://doi.org/10.62607/smt.v101i1.22864