Hur trygg är en spårvagnsresa? En studie om risker, otillgänglighet och barriärer för personer med funktionsnedsättningar

Författare

  • Jörgen Lundälv Institutionen för socialt arbete, Göteborgs universitetsamt Institutionen för kirurgisk och perioperativ vetenskap, enheten för kirurgi, Umeå universitet
  • Per Olof Larsson medlem i DHR - Delaktighet Handlingskraft Rörelsefrihet i Göteborg
  • Anna Carlsson forskare, Chalmers Industriteknik, Göteborg
  • Robert Kindberg tillgänglighetskonsult och ombudsman i DHR - Delaktighet Handlingskraft Rörelsefrihet, Göteborgsavdelningen
  • Kristina Kindberg kanslist, Unga Rörelsehindrade Göteborgsklubben
  • Linda Karlsson verksamhetsutvecklare, DHR - Delaktighet Handlingskraft Rörelsefrihet, Göteborgsavdelningen

DOI:

https://doi.org/10.62607/smt.v101i1.22870

Abstract

Studien har identifierat ett antal intressanta möjligheter och potentialer för att främja säkerhet och utökade åtgärder för att förebygga de risker och olyckor som kan inträffa vid färd med spårvagn. Studien visar hur personer med olika funktionsnedsättningar måste ha möjlighet att göra hela sin resa med kollektivtrafik. I artikeln diskuteras hur respondenterna avstår från att resa, dels för att de inte alltid kan avgöra vilken spårvagn som kommer och om den som kommer blir tillgänglig, men också för att undvika en osäker ramp. Osäkra tillstånd kan skapa stress och ökad transportfattigdom. Blotta vetskapen om att något kan hända leder till ”resestress” eller ”kollektivtrafikstress”, som visar sig på olika sätt, som irritation på medpassagerare eller frustration över oförmågan att ta sig till skolan eller jobbet i tid.

Författarbiografi

Jörgen Lundälv, Institutionen för socialt arbete, Göteborgs universitetsamt Institutionen för kirurgisk och perioperativ vetenskap, enheten för kirurgi, Umeå universitet

Docent i socialt arbete vid Institutionen för socialt arbete, Göteborgs universitet, Sprängkullsgatan 23, Box 720, 405 30 Göteborg.  Han är även Docent i trafikmedicin vid Institutionen för kirurgisk och perioperativ vetenskap, enheten för kirurgi, Umeå universitet.  

 

Downloads

Publicerad

2024-05-15

Referera så här

Lundälv, J., Larsson, P. O., Carlsson, A., Kindberg, R., Kindberg, K., & Karlsson, L. (2024). Hur trygg är en spårvagnsresa? En studie om risker, otillgänglighet och barriärer för personer med funktionsnedsättningar. Socialmedicinsk Tidskrift, 101(1), 39–46. https://doi.org/10.62607/smt.v101i1.22870

Mest lästa artiklar av samma författare