Bilderböcker för att stötta barn att berätta om sexuella övergrepp

Författare

  • Helena Bergström Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet

DOI:

https://doi.org/10.62607/smt.v101i1.22882

Abstract

Det är svårt att berätta om sexuella övergrepp och ofta avslöjas övergreppet långt senare. Ett sätt för att stötta barn att berätta om förmodad utsatthet är att använda sig av böcker. Genom en analys av böcker med biblioterapeutiskt anslag syftar artikeln till att synliggöra hur barns berättande om övergrepp gestaltas och vilka diskursiva meningserbjudanden som uppstår. Resultatet visar på tre centrala tillstånd böckerna gestaltar: känslor av obehag och sårbar självtillit; lärdomar, mod och goda omständigheter samt känslor av saknad och ambivalens. Böckerna skapar möjligheter till igenkänning för den som varit med om ett övergrepp. Böckerna visar på berättande som en vändpunkt till något bättre. Budskapet i böckerna är att barn måste berätta för att skyddas men också att vuxna måste lyssna, vara lyhörda, ihärdiga och proaktiva.

Downloads

Publicerad

2024-05-15

Referera så här

Bergström, H. (2024). Bilderböcker för att stötta barn att berätta om sexuella övergrepp. Socialmedicinsk Tidskrift, 101(1), 71–80. https://doi.org/10.62607/smt.v101i1.22882