Redaktion

Huvudredaktör

Simon Ekström
Etnologiska avdelningen
Stockholms universitet
Epost: Simon.Ekstrom@etnologi.su.se

Biträdande redaktör

Marie Steinrud
Etnologiska avdelningen
Stockholms universitet
Epost: Marie.Steinrud@etnologi.su.se

Teknisk redaktör

Margareta Tellenbach
Epost: Margareta.Tellenbach@gmail.com

Support Kontakt

Marie Steinrud
Epost: Marie.Steinrud@etnologi.su.se

Redaktionsråd

Lotten Gustafsson Reinius, Nordiska museet, Stockholm
Rebecka Lennartsson, Stockholms stadsmuseum
Lena Marander-Eklund, Nordisk folkloristik, Åbo Akademi
Fredrik Nilsson, Centrum för Öresundsstudier/Åbo akademi
Ulf Palmenfelt, Institutionen för kulturantropologi och etnologi, Uppsala universitet, Campus Gotland
Richard Pettersson, Institutionen för kultur och medier, Umeå universitet
Jens Rydström, Genusvetenskapliga institutionen, Lunds universitet
Marie Ulväng, Ekonomisk-historiska institutionen, Uppsala universitet
Per Widén, Institutionen för idé- och lärdomshistoria, Uppsala universitet