Redaktion

Kontaktperson:

Henrik Janson

Institutionen för historiska studier
Box 200
405 30 Göteborg

Telefonnummer: 031-786 52 87

E-postadress: henrik.janson@history.gu.se

Huvudredaktör:

Håkan Petersson
Sävelycke 515
444 92 Jörlanda

Telefonnummer: 0709-50 84 42

E-postadress: hakanpetersson@outlook.com; redaktion@insituarchaeologica.com

Redaktionsråd

Håkan Petersson, Sydsvensk arkeologi AB

Marianne Lönn (docent), Göteborgs universitet

Tony Axelsson (lektor), Göteborgs universitet