Halländska tvåskeppiga hus från förromersk järnålder 500 – 0 BC

Författare

  • Mats Nilsson Kulturmiljö Halland

DOI:

https://doi.org/10.58323/insi.v14.9310

Abstract

Med anledning av att det vid den arkeologiska undersökningen i Stafsinge socken RAÄ 133 i Halland, påträffades lämningar av tvåskeppiga hus som kan kopplas till förromersk järnålder väcktes frågor om detta är en lokal företeelse södra i Halland eller om denna hustyp även förekommer i andra regioner under järnålderns äldsta del. Traditionellt har denna hustyp bedömts upphöra i äldre bronsålder då den treskeppiga huskonstruktionen blev dominerande. I denna studie görs en sammanställning av påträffade tvåskeppiga hus från tiden yngre bronsålder och äldre järnålder, utifrån arkeologiska undersökningar i Halland samt av huslämningar som tolkats som tvåskeppiga från perioden i områden utanför Halland. Sammanlagt kan ett tjugotal tvåskeppiga huslämningar idag kopplas till bronsålderns sista fas och början av järnåldern. Lämningarna är dock ofta fragmentariska.

Nedladdningar

Nedladdningsdata är inte tillgängliga än.

Downloads

Publicerad

2020-06-01

Referera så här

Nilsson, M. (2020). Halländska tvåskeppiga hus från förromersk järnålder 500 – 0 BC. In Situ Archaeologica, 14(1), 5–26. https://doi.org/10.58323/insi.v14.9310

Nummer

Sektion

Originalartiklar