Uppgifter om tidskriften

Tidskriftens namn: Namn och bygd

Tidskriftens förkortning: NoB

ISSN (Print): 0077-2704

ISSN (Online): 2002-4177

Huvudredaktör: Staffan Nyström

Huvudredaktörens e-postadressstaffan.nystrom@nordiska.uu.se

Tidskriftsägare och utgivare: Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur

Utgivares/ägares adress: Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur
Klostergatan 2, 753 21, Uppsala 

Utgivares/ägares organisationsnummer: 262000-1178

Kontaktperson till utgivare/ägare: Fredrik Skott

Utgivares/ägares kontaktpersons e-postadresssekreteraren@gustavadolfsakademien.se

Publiceringsavgifter: NoB tar inte ut avgifter vare sig för författare eller läsare.

Beställa tryckta exemplar: Tidskriften kan beställas i tryck för 95 kronor per nummer: https://bokorder.se/sv/series-142/namn-och-bygd

Frågor rörande abonnemang och distribution riktas till eddy.se ab. E-post: order@eddy.se

Publiceringsfrekvens: Tidskriften utkommer med ett nummer per år.

FinansieringKungl. Gustav Adolfs Akademien och prenumerationer.

LicensCreative Commons CC-BY 4.0 Licens

Innehåll i volymerna 1 – 111 publicerades utan Creative Commons-licens. Om du behöver tillstånd för att använda material utgivet i denna tidskrift volym 111 eller tidigare så kontakta redaktionen, adress ovan. 

Upphovsrätt: Författarna behåller copyright.