Inbjudan till författare till Puls nr 10

2024-03-15

Härmed inbjuds författare att skicka in artikelförslag inför nummer 10

Temat för Puls nr 10 är ”musikliv”. Musik och liv – två små ord som effektivt sammanfattar de komplexa förutsättningar som får musik att hända: resurser och villkor. Det gäller det materiella såsom arenor, institutioner, nätverk och instrument, liksom det immateriella, som idéer, värderingar, föreställningar och vanor. Vi välkomnar även artiklar med ämnen utanför detta tema, men inom tidskriftens områden.

Skicka in artikelförslag inför nummer 10, senast den 16 augusti 2024