Policy för öppen tillgång

Allt publicerat innehåll i Puls ges ut med omedelbar öppen tillgång vilket betyder att du som användare inte behöver betala eller registrera sig för att läsa innehåll.

Författare till innehåll publicerat i Puls behåller upphovsrätten till sina verk. Artiklar publiceras under villkoren i en Creative Commons-licens (CC BY 4.0), som tillåter användning, nedladdning, distribution, länkning till och reproduktion i vilket medium som helst, förutsatt att originalverket är korrekt citerat. Licens- och upphovsrättsinformation anges på varje artikel. Innehåll i volymerna 1 – 8 publicerades utan Creative Commons-licens och upphovsrätten var delad mellan författarna och Statens musikverk.

Puls tar inte ut några avgifter för författare eller publicering.

Författare uppmuntras att deponera den slutgiltiga publicerade versionen av sin artikel för självarkivering (författarens personliga webbplats) och/eller arkivering i ett institutionellt arkiv omedelbart efter publicering.