Kontakt

Fakulteten för Hälsovetenskap, Högskolan Kristianstad, 291 88 Kristianstad

Primär kontakt

Pernilla Garmy
Högskolan Kristianstad
Telefon 044-250 38 77

Support

Pernilla Garmy
Telefon 044-250 38 77