Redaktion

HUVUDREDAKTÖR

Pernilla Garmy, leg. sjuksköterska, barnsjuksköterska, professor i omvårdnad
Fakulteten för Hälsovetenskap
Högskolan Kristianstad

Epost: Pernilla.garmy@hkr.se

SUPPORTKONTAKT

Epost: somnhalsa@hkr.se

MEDREDAKTÖRER

Linda Gellerstedt, leg. sjuksköterska, assisterande lektor
Karolinska Institutet
Epost: linda.gellerstedt@ki.se

Amanda Hellström, leg. sjuksköterska, docent
Linnéuniversitetet
Epost: amanda.hellstrom@lnu.se

Arja Höglund, leg. sjuksköterska, doktor i medicinsk vetenskap
Karolinska universitetssjukhuset
Epost: arja.vehkala-hoglund@regionstockholm.se

Annika Norell, leg. psykolog, docent
Örebro universitet
Epost: annika.norell@oru.se

Christina Sandlund, leg. sjuksköterska, distriktssköterska, doktor i medicinsk vetenskap
Karolinska Institutet
Epost: christina.sandlund@ki.se

REDAKTIONSRÅD

Serena Bauducco, fil. dr i psykologi. Postdoktor, Örebro universitet

Rhiannon Djupdalen, leg. sjuksköterska, medicine master i omvårdnadsvetenskap, Västerviks kommun

Alicia Garcia Lantz, leg. sjuksköterska, Karolinska universitetssjukhuset

Patricia Granzin, leg. biomedicinsk analytiker, Aleris Sabbatsberg

Gita Hedin, folkhälsopedagog, lektor i folkhälsovetenskap, Högskolan Kristianstad

Malin Jakobsson, barnsjuksköterska, distriktssköterska, universitetslektor, Jönköping University

Maria Nordin, docent, universitetslektor i psykologi, Umeå universitet

Anna Smedberg Bondesson, biträdande professor i litteraturvetenskap, poet, Högskolan Kristianstad

Göran Stillberg,  leg läkare, specialist i allmänmedicin och sömnsjukdomar, Sömnapnémottagningen Capio läkargruppen Örebro

Maria Tillfors, leg. psykolog, professor i klinisk psykologi, Karlstads universitet